B.1.5. Ezer lakosra jutó éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadások

Mutató leírása

Magyarország nemzetközi szervezetekben betöltött tagsága megköveteli a szövetségesi és egyéb nemzetközi kötelezettségek teljesítését. A nemzetközi kötelezettségek teljesítése hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság erősítéséhez, egyben növeli az ország nemzetközi tekintélyét. Magyarország NATO-tagsága a közös védelem mellett közös felelősséget, közös feladatokat és esetenként közös fellépést is jelent. A közös védelmi feladatokhoz és a nemzetközi műveletekhez történő hozzájárulás, az ezekhez szükséges képességek fenntartásában és fejlesztésében való részvétel, valamint a partnerségi kapcsolatok erősítése az alapvető szövetségesi feladatok részét képezik. A Magyar Honvédség olyan nemzetközi műveletekben vesz részt, amelyek hozzájárulnak Magyarország és szövetségesei biztonságának erősítéséhez. A határon túli alkalmazást lehetővé tevő, önkéntes szolgálaton alapuló, expedíciós jellegű, könnyebb és mobilabb Magyar Honvédség képes a globális szerepvállalásra. Magyarország elkötelezett a nemzetközi béke és biztonság megőrzése iránt. A válságok megelőzését és a konfliktusok kezelését szolgáló nemzetközi mechanizmusok erősítése alapvető fontosságú az ország polgárainak biztonsága szempontjából. Magyarország ezért tevékeny szerepet tölt be a nemzetközi biztonsági felépítmény részét képező globális és regionális szervezetekben. A magyar katonai erő határon túli alkalmazására a megfelelő nemzetközi jogi felhatalmazást követő közjogi döntés alapján, nemzetközi szervezetek keretei között vagy alkalmi koalícióban, a közös értékek és érdekek mentén kerül sor. A Magyar Honvédség aktívan részt vesz a NATO és az EU válságkezelő tevékenységének alapját képező nemzetközi műveletekben és a hozzájuk szükséges képességek nemzeti és kollektív keretek között folytatott fejlesztésében. A nemzetközi műveletekben való részvétel sokrétű feladat. Magyarország – az erre vonatkozó ambíciószintje alapján – egy időben ezer főt kész és képes állomásoztatni nemzetközi műveletekben. A nemzetközi műveleti részvétel során a haderőnek nem csupán az újjáépítéshez szükséges biztonsági körülmények megteremtése és a fegyveres ellenállók tevékenységének visszaszorítása a feladata, hanem szükség szerint szerepet vállal az újjáépítésben is a stabilitás megteremtéséig. Az éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadások a katonai erőpotenciál mértékét jelzik, ugyanakkor nagyban függenek a nemzetközi környezet változásaitól és az ezekhez kapcsolódó segítségnyújtás szükségességétől. A Magyar Honvédség katonái főként a NATO, az Európai Unió, az ENSZ és más nemzetközi szervezetek közös békeműveleti és humanitárius feladataiban vesznek részt. A külföldi katonai missziókban teljesített szolgálat előnye, hogy a magyar katonák éles helyzetekben is tapasztalatot szerezhetnek. Az ezer lakosra jutó éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadások 2011-től csökkenő tendenciát mutatva 1,1 millió Ft-on stabilizálódtak.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

Az ország enyhe visszaesés mellett a katonai erejének megfelelő mértékben vesz részt a különböző nemzetközi missziókban.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?