Good State Publications
The following publications are also available in English

Mutatókataszter


A mutatókataszter az eddig kiadásra került Jó Állam Jelentésekben megjelent mutatók értékeit és fontosabb jellemzőit mutatja be.Mutató adatok

1000 lakosra jutó éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadások

Hatásterület: Biztonság és bizalom a kormányzatban


Mutató dimenzió / kód

Jó Állam Jelentés 2015: Külső biztonság / B.1.5.
Jó Állam Jelentés 2016: Külső biztonság / B.1.5.
Jó Állam Jelentés 2017: Külső biztonság / B.1.5.
Jó Állam Jelentés 2018: Külső biztonság / B.1.5.
Mutató leírása

A COFOG nómenklatúra szerinti 02.3. adathelyen szereplő folyó áras adat 1000 főre sztandardizált értéke. A lakosság száma aKSH által a tárgyév január 1-re kimutatott, továbbszámított adat. A kormányzati fogyasztás funkcionális osztályozása az ún. COFOG nómenklatúrára épül. A statisztikai hivatalok a kormányzati szektor kiadási oldaláról e nómenklatúra szerint készítenek kimutatást a nemzeti számlák keretében. Az európai összehasonlítást az EUROSTAT biztosítja a teljes COFOG alapú statisztikai adatbázis nyilvánosságával.
Mértékegység: millió Ft/ezer fő
Adatgazda: KSH


Adatelérhetőség

LINK
Módszertan

LINK
Nemzetközi adatelérhetőség

LINK

Digitális verzió elérhetősége


Kapcsolódó ábrák

2015

2016

2017

2018Kapcsolódó térképek

2017

2018WordPress Video Lightbox