Good State Publications
The following publications are also available in English

Speciális Jelentések

2018

Jó Állam – Jó Rendőrség – 2018

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült a Jó Állam – Jó Rendőrség 2018 c. elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a rendőrség működésének társadalmi szemléletű hatékonyságának vizsgálatához, helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) kijelölni, amelyhez megfelelő, és a gyakorlatban is rendelkezésre álló, ténylegesen is mérhető indikátorokat lehet kapcsolni. Az elemzésben a témablokkok feldolgozása a korábbi évek kutatásaira alapoz, azonban attól továbblép: Részben módosított tematikát alkalmaz, részben pedig kidolgozott, konkrét indikátorokra is javaslatot tesz már. A mutatók keresésének kereteit a korábbi kutatásokkal való folytonosság adja, valamint továbbfejleszteni azt a célt, hogy a mutatórendszer középtávon elérje, legyen alkalmas egy új szemléletű áttekintést megalapozni, mely nem a rendőrség teljesítmény értékelési céljait és szemléletét követi, hanem a társadalmi elvárások mentén kereshető szempontokat vesz alapul.

LETÖLTÉS

Az elektronikus ügyintézés hazai helyzete 2018-ban

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült Az Elektronikus Ügyintézés Hazai Helyzetét tárgyaló, elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a közigazgatás működésének társadalmi szemléletű helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) kijelölni, és feldolgozni amelyhez megfelelő alterületeket és a gyakorlatban is rendelkezésre álló, ténylegesen is mérhető indikátorokat lehet kapcsolni. A jelentés kísérletet tesz arra, hogy a közigazgatás gyors és egyre erősebben elektronizálódó átalakulásának irányát, tartalmát – a téma szerteágazó és messzire vezető jellege mellett is – röviden áttekintse.

Az elemzésben a 2018. év során a jogi háttér és nemzetközi keretbe helyezés mellett az aktuális fejlesztések fő területein túl a konkrét fejlesztések (mint projektek és mint tartalmi területek) is megjelennek.

LETÖLTÉS

Tematikus Honvédelmi Jelentés – 2018

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült a Tematikus Honvédelmi Jelentés 2018 c. elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a honvédelem működésének társadalmi szemléletű vizsgálatához, helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) kijelölni, amelyhez megfelelő alterületeket és a gyakorlatban is rendelkezésre álló, ténylegesen is mérhető indikátorokat lehet kapcsolni. Az elemzésben a 2018. év során a társadalmi háttér és beágyazottság, mint alaptéma jelentette a fókuszt.

LETÖLTÉS

A jóllét mérésének lehetőségei és az egészséggel kapcsolatos populációs mérések

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

A speciális jelentések mellett egy önálló elemző szakértői anyag is készült a Jó Állam Jelentésben szereplő jóllét tematikához kapcsolódóan és annak fejlesztési irányaiba esően. Ebben főként a nem mélységében feldolgozott egészségi állapot szempont felől közelíti a jóllét mérésének nemzetközi, tudományos, elméleti irányait és a jóllét mérésének utóbbi évtizedekben tapasztalható gyakorlati példáiról, stratégiáiról ad áttekintést.

LETÖLTÉS

2017

Jó Állam – Jó Rendőrség – 2017

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült a Jó Állam – Jó Rendőrség 2017 c. elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a rendőrség működésének társadalmi szemléletű hatékonyságának vizsgálatához, helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) kijelölni, amelyhez megfelelő és a gyakorlatban is rendelkezésre álló, ténylegesen is mérhető indikátorokat lehet kapcsolni. Az elemzésben a témablokkok feldolgozása és a mutatók keresésének kereteit adja az az igény, hogy a mutatórendszer fejlesztése középtávon elérje, legyen alkalmas egy új szemléletű áttekintést megalapozni, mely nem a rendőrség teljesítmény értékelési céljait és szemléletét követi, hanem a társadalmi elvárások mentén kereshető szempontokat vesz alapul.

LETÖLTÉS

Ügyfélkiszolgálás a közigazgatásban

Az NKE keretein belül folyó, ún. Jó Állam Kutatások az évenként kiadott „Jó Állam Jelentés”-re helyezett fókusszal működnek. A Jelentés megújuló és frissülő kutatási stratégiák mentén a társadalmi, gazdasági, jólléti, környezeti fenntarthatósági, közigazgatási és biztonsági alrendszerek számos tartalmi eleméről és változásairól ad kiemelten fontos dimenziókban alapvető helyzetképet. Ezt egészítik ki és bővítik a hozzá kapcsolódó egyes területeket részletesebben is vizsgáló, ún. speciális jelentések.

Ezen kutatások kereteiben készült az Ügyfélkiszolgálás a közigazgatásban (Közigazgatási Speciális jelentés 2017), elemző szakértői jelentés, melynek fő célja a közigazgatás működésének társadalmi szemléletű helyzetértékeléséhez olyan dimenziókat (tematikai egységeket) feldolgozni, amelyek a társadalom és a gazdaság, mint igénybevevők helyzetét állítják fókuszba. E téren egyre gyorsuló ütemben halad a közigazgatás elektronizálása, ugyanakkor a személyes ügyintézés lehetőségei is továbbra is biztosítottak számos területen.

Az elemzésben a 2018. év során a jogi háttér és nemzetközi keretbe helyezés mellett a fejlesztések fő területein túl az ügyintézési módok, csatornák és számos ügytípus konkrét helyzetképe is kibontakozik, amellyel lehetőséget ad a jelentés a hazai ügyintézési gyakorlat, ügyfél szempontú helyzetének áttekintésére.

LETÖLTÉS

WordPress Video Lightbox