Good State Publications
The following publications are also available in English

Jó Állam Jelentés 2017

Letöltés / Megtekintés
ONLINE Betekintés
IMPRESSZUM

A bevezetés szerzője és a kiadvány szerkesztője: Dr. Kaiser Tamás

 

A Jó Állam Jelentés 2017 hatásterületei és a munkacsoportok vezetői:

1. Biztonság és bizalom a kormányzatban: Prof. Dr. Kis Norbert

2. Közösségi jóllét: Prof. Dr. Báger Gusztáv

3. Pénzügyi stabilitás és gazdasági versenyképesség: Prof. Dr. Csath Magdolna

4. Fenntarthatóság: Besenyei Mónika

5. Demokrácia: Dr. Cservák Csaba

6. Hatékony közigazgatás: dr. Kádár Krisztián

 

Szakmai lektor: Dr. Káposzta József

A kiadvány technikai szerkesztője: Bozsó Gábor

 

A kiadványban szereplő grafikonok készítője: Petényi Sára

A kiadványban szereplő térképek készítője: Jancsó Tamás

A kiadvány összeállításában közreműködtek a Központi Statisztikai Hivatal szakértői, valamint az NKE Államkutatási

és Fejlesztési Intézetében működő Mérési és Módszertani Iroda szakértői és munkatársai.

 

© A szerzők, 2017

© Dialóg Campus Kiadó, 2017

Kiadja: Nordex Nonprofit Kft. – Dialóg Campus Kiadó

A kiadásért felel: Petró Ildikó ügyvezető

Kiadói szerkesztő: Jordán Gergely

Nyomdai előkészítés: Dialóg Campus Kiadó

ISSN 2498-7476

VISSZAJELZÉS

WordPress Video Lightbox