Good State Publications
The following publications are also available in English

Mutatókataszter


A mutatókataszter az eddig kiadásra került Jó Állam Jelentésekben megjelent mutatók értékeit és fontosabb jellemzőit mutatja be.Mutató adatok

A lakosság jogrendszerbe vetett bizalma

Hatásterület: Biztonság és bizalom a kormányzatban


Mutató dimenzió / kód

Jó Állam Jelentés 2015: Jogbiztonság / B.3.1.
Jó Állam Jelentés 2016: Jogbiztonság / B.3.1.
Jó Állam Jelentés 2017: Jogbiztonság / B.3.1.
Jó Állam Jelentés 2018: Jogbiztonság / B.3.1.
Mutató leírása

A lakossági évenkénti adatfelvétel személyi kérdőíve interjú keretében kerül, önkéntes alapon lekrédezésre. A kikérdezésben 8 ezer magánháztartás vesz részt. A legutóbb 2015-ben feltett kérdés: "Mennyire bízik meg Ön személy szerint a jogrendszerben?" 0-10 között jellemzett válaszértékből képzett aggregált változó a csoportképző ismérv szerint bemutatva.
Mértékegység: átlagérték
Adatgazda: KSH SILC, SWB


Adatelérhetőség

LINK
Módszertan

LINK
Nemzetközi adatelérhetőség

"Average rating of trust by domain, income quintile, household type and degree of urbanisation" c. eurostat táblában: LINK

Digitális verzió elérhetősége


Kapcsolódó ábrák

2015

2016

2017

2018Kapcsolódó térképek

2017

2018WordPress Video Lightbox