K.5.4. Az egészségügyi ellátórendszer minőségével való elégedettség

Mutató leírása

Bár az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére vonatkozó átalakítások átfutási ideje években mérhető, az egészségi állapotot meghatározó tényezők közül mégis ez az, amelyre a kormányzati beavatkozásnak a legnagyobb közvetlen hatása lehet. Ugyan az információs aszimmetria miatt a betegek sokszor nem tudják jól megítélni az ellátás klinikai minőségét, az egészségügy mégis az egyik legnagyobb szolgáltatóágazat, ahol számos működési paraméter (várakozás, odafigyelés, tájékoztatás, étkezés, infrastrukturális körülmények) igénybevevők általi megítélése releváns szempont. A véleményfelmérések tehát főként az utóbbi szempontra, a szolgáltatásnyújtás körülményeire vonatkozóan szolgáltatnak információt.
Az indikátor az egészségügy különböző részterületeivel való elégedettségre vonatkozó kérdésekre adott válaszok átlagértékét mutatja be. A válaszadók az elégedettségüket 0–10-es­ skálán értékelhették. Az adatok forrása a korábban említett Jó Állam Véleményfelmérés statisztikai adatfelvétele. 2018-ban­ az egészségügyi rendszer egészével kapcsolatos elégedettség átlaga 5,6 volt, ami nem jelent változást az előző évhez képest. A többi, a felmérésben szereplő közszolgáltatással (igazságszolgáltatás, oktatás, közigazgatás, rendőrség, honvédelem, katasztrófavédelem, tűzoltóság) összevetve ugyanakkor az egészségügy értékelése a legrosszabb. Az értékelések településtípusonként is eltérnek: a Budapesten és a megyeszékhelyeken élők kritikusabbak, mint a kisvárosi és falusi lakosság.
A leginkább a háziorvosi ellátással (7,0), a legkevésbé a kórházi ellátással (5,4) voltak elégedettek a válaszadók. Úgy látszik, hogy az egészségügy értékelését is leginkább a kórházi szektor alacsony értékelése húzza le: a kórházak megítélése rosszabb, mint az egészségügyé általában. Kifejezetten kritikusak voltak a válaszadók azzal kapcsolatban, hogy az állam mennyire színvonalasan látja el feladatait az egészségügy területén: az állam feladatellátásának minőségét a válaszadók csak átlagosan 5,2-re­ értékelték.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A vizsgált közszolgáltatások közül a lakosság megítélése szerint az egészségügy minősége a legalacsonyabb.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?