K.4.5. Vándorlási különbözet

Mutató leírása

Bevándorló, aki külföldön született és élt, azonban végleges letelepedési szándékát jelentette be Magyarországon, valamint aki ideiglenes külföldi tartózkodásból tért vissza Magyarországra. Kivándorló, aki végleges külföldi letelepedés szándékával vagy ideiglenes külföldi tartózkodás céljából hagyja el Magyarországot. A bevándorlók és a kivándorlók különbözetét mutatja be évente a vándorlási különbözet.
A bevándorlók száma 2010 óta folyamatosan emelkedik, és 2015-re­ az eddigi legmagasabb szintet érte el, ekkor a bevándorlók száma 58 344 fő volt, amely 2016-ban­ 53 618 főre csökkent. A 2016. évi bevándorlók korcsoportonkénti megoszlását tekintve a 25–29 éves korosztályból 8970 fő (szemben a 2015. évi 9557 fővel), míg a 20–24 éves korosztályból 8664 fő (2015-ben­ 8956) vándorolt be Magyarországra. Megállapítható, hogy a korábbi tendenciával ellentétben csökken a Magyarországra bevándorló személyek száma.
A kivándorlók száma 2007 óta folyamatosan emelkedett 2015-ig, azonban 2016-ban­ megfordult a tendencia. A kivándorlók száma abban az évben (39 889 fő) csökkent (7,7%-kal) 2015-höz (43 225 fő) képest, azaz a kivándorlási ütem lelassulni látszik. A kivándorlók száma nőtt 2015-ben, ahogy a bevándorlók száma is. 2016-ban­ a bevándorlók száma (53 618 fő) azonban csökkent, ahogy a kivándorlók száma (39 889 fő) is, ennek eredményeként 1,34-szor nagyobb a bevándorlók száma a kivándorlókéhoz képest.
A kivándorlók korcsoport szerinti megoszlása 2016-ban­ azt mutatja, hogy a 25–29 éves korosztályból hagyták el a legtöbben (8993 fő) Magyarországot. Azonban ezen indikátorérték tekintetében is érvényesül a csökkenő tendencia, azaz 2015-ről 2016-ra­ a 25–29 éves korosztályban 8,3%-kal­ csökkent a kivándorlók száma.
A bevándorlók és a kivándorlók arányát bemutató vándorlási különbözet alapján 2015-ben­ több bevándorló érkezett hozzánk, mint ahány fő elhagyta az országot (a vándorlási különbözet 15 119 fő volt, amely 1,22-szoros növekedés 2014-hez képest). E tendencia 2016-ban­ megváltozott, a vándorlási különbözet csökkent, 13 729 fő volt, amely 1,1-szeres csökkenés 2015-höz képest.
Az egyén társadalmi közérzetét jelző fontos indikátor a foglalkoztatottak ingázása, amely egy bújtatott belső és külső vándorlási magatartás. 2016-ban­ a foglalkoztatottak 64%-a­ lakóhelye településén dolgozott.
A naponta ingázók több mint fele, 900 ezer fő lakóhelyének megyéjén belül ingázott, 277 ezer fő a napi ingázás során átlépte a megyehatárt, de az adott régión belül járt el a munkahelyére. További 182 ezer fő másik régióban dolgozott, mint ahol lakik. 72 ezer fő külföldre járt át napi szinten dolgozni. 154 ezren változó településen dolgoztak.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

2016-ban­ a Magyarországról kivándorlók száma a 25–29 éves korosztályban 8,3%-kal­ csökkent.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Mutató megtekintése: Vándorlási különbözet

Hasznos volt?