K.1.2. Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete

Mutató leírása

Az indikátor a nemzetgazdaságban alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresetének alakulását mutatja, idősorban.
Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete mutató arról ad képet, hogy a lakosság gazdasági motorját jelentő, aktív, kereső polgárok milyen jövedelmi feltételek között vállalnak munkát. Alkalmazásban állónak tekintendő az a munkavállaló, aki munkaszerződése, munkavégzésre irányuló megállapodása alapján átlagban havi legalább 60 munkaórában dolgozik.
Alkalmazásban állónak számítanak a bedolgozói jogviszonyban foglalkoztatottak; a szorgalmi időben vagy szünidőben foglalkoztatott diákok; a Magyarországon bejegyzett vállalkozásnál munkát végző külföldi állampolgárok; valamint a munkavégzés céljából külföldi kiküldetésben lévők is.
A mutató értéke 2008 óta folyamatosan nő, és az emelkedés mértéke az elmúlt években stabil volt. Ezt támasztja alá, hogy a 2017-es­ adat (197,5 ezer Ft) 11,4%-os­ növekedést mutat a 2016-os­ havi nettó átlagkeresethez (175,0 ezer Ft) képest. A 2016-os­ adat pedig 7,8%-kal­ nagyobb, mint a 2015. évi havi nettó átlagkereset (162,2 ezer Ft).
A keresetek múlt évi növekedésében fontos szerepet játszott a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 25%-os­ emelése, valamint a járulékcsökkentés, amelyet – a béradatok alapján úgy tűnik – a vállalatok továbbadtak a munkavállalóknak. A bérek növekedését támogatta az is, hogy a költségvetési szféra több területén és az állami közszolgáltató cégeknél is emelték a fizetéseket.
A keresetek 2017-es­ növekedésében fontos tényező volt az is, hogy a növekvő hazai munkaerőhiány felfelé hajtja a béreket, illetve hogy a 2011-ben­ bevezetett, gyermekek után járó személyijövedelemadó-kedvezmény (családi adókedvezmény) mértéke is emelkedett.
A bruttó és a nettó átlagkereset azonos mértékben, 12,9%-kal­ nőtt az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók nemzetgazdasági szintű átlagos bruttó keresete – a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a megfigyelt nonprofit szervezeteknél – 297 000 Ft volt. A bruttó átlagkereset a pénzügyi, biztosítási tevékenység gazdasági ágban volt a legmagasabb (561 600 Ft), a – közfoglalkoztatottak jelentős részét magába foglaló – humánegészségügyi, szociális ellátás területén pedig a legalacsonyabb (185 000 Ft). A közfoglalkoztatottak adatait figyelmen kívül hagyva a humánegészségügy, szociális ellátás ágban a bruttó átlagkereset értéke 255 000 Ft volt.
A költségvetési és a nonprofit szféra egyes szervezeteinél dolgozók közül mintegy 106 ezer fő – az adóváltozások ellentételezését szolgáló, a keresetbe nem tartozó – kompenzációban részesült, ennek összege átlagosan 8700, illetve 8500 Ft volt.
Mindezek alapján az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete 2017-ben­ is nőtt, amiben szerepet játszottak kormányzati intézkedések és piaci hatások. A kilátások alapján a keresetek további növekedésére lehet számítani.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

Az indikátor értéke hazánkban 2008 óta folyamatosan nőtt, és a várakozások továbbra is pozitívak.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Hasznos volt?