H.4.4. A közszolgálati továbbképzési portfólió és a képzésben részt vett hallgatók volumenének alakulása

Mutató leírása

A közigazgatás minőségét alapvetően meghatározó tényező a benne dolgozó tisztviselői állomány felkészültsége, alkalmassága. Egy tudatos humánerőforrás-politikának ezért alapvető célja a munkaerőpiaci vonzás biztosítása és a professzionális munkaerő megtartása. Az aktuális kormányzati stratégia is osztja azt a nézetet, amely szerint a személyi állomány fejlesztését integráltan, a személyügyi gazdálkodás egyes funkcióinak továbbfejlesztésével, a közszolgálati életpályamodell minél vonzóbb kialakításával érdemes megvalósítani. Ebben kap nagy szerepet az egyénre szabott karriermenedzsment, amelynek egyik alrendszere a tisztviselők folyamatos továbbképzése.
A 2013-ban­ megújult közszolgálati továbbképzési rendszer egy tanulmányi pontértéken alapuló, egyénre szabott, négyéves ciklusokban teljesítendő továbbképzési sémára épül. A közigazgatás személyi állományának felkészültségét alapjaiban határozzák meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által kifejlesztett és nyújtott képzési programok, amelyekre vonatkozóan az alábbi (a ProBono informatikai rendszerből kinyert) statisztikai adatokra alapozott megállapításokat tehetjük.
2017-ben­ 1413 közigazgatási szerv készített éves intézményi továbbképzési tervet, 71 185 tisztviselőre lebontott egyéni képzési tervvel.
A tisztviselők az éves egyéni továbbképzési terveikbe 302 672 képzési programot vettek fel.
2017-ben az éves egyéni továbbképzési tervekben szereplő továbbképzési programok száma átlagosan 4 volt, amellyel a képzésben részt vevők átlagosan 41,5 tanulmányi pontot szereztek.
2017-ben­ 2016-hoz képest több mint 10 ezerrel csökkent az egyéni képzési tervek száma. Ennek fő oka, hogy az állami tisztviselők, ha teljesítették a számukra irányadó szakirányú továbbképzési kötelezettségüket, mentességet kaptak az egyéb továbbképzési programok elvégzése alól. Emellett sokan már a korábbi években eleget tettek a továbbképzési kötelezettségeiknek, mert bár a vonatkozó szabályok időarányosságot írnak elő, mégis az látható, hogy a tisztviselők a ciklus első felében igyekeztek a leginkább, és teljesítették a képzéseik nagy részét.
A továbbképzési programjegyzékben 2017 végén 2374 program szerepelt, ebből 455 az NKE által nyújtott közszolgálati továbbképzési program, 1889 egyszerűsített eljárással nyilvántartásba vett belső továbbképzési program és 30 közigazgatási szerv által minősítésre benyújtott, belső továbbképzési program.
A továbbképzési programok módszertanukat tekintve e-learning képzések, blended learning képzések, valamint jelenléti képzések lehetnek. 2017-ben­ az e-learning típusú képzések közül a közszolgálati tisztviselők 115 643-at, az állami tisztviselők 91 673-at teljesítettek sikeresen.
Az NKE közszolgálati blended learning képzési programjainak megszervezése és a blended képzések jelenléti képzéseinek lebonyolítása 2017-ben­ is 10 társegyetem közreműködésével történt, a résztvevők száma 4282 fő volt. Az NKE blended learning vezetőképzési programjain 2017-ben­ 173 csoportban 1138 vezető képzésére került sor. ­2017-ben­ a tisztviselők 9426 alkalommal jelentkeztek be jelenléti típusú képzésekre, amelyből 7254 sikeres teljesítés született.
Az NKE a korábbi évek tapasztalataira alapozva igyekszik képzési kínálatát gyakorlati programelemekkel, interaktív feladatmegoldásokon alapuló képzésekkel bővíteni. Ezek között említhető az e-szeminárium, illetve a 2017-ben­ bevezetett, megújult módszertanon alapuló tutorált e-learning. Ennek lényege, hogy a hallgató a hagyományos e-learning képzés mellett a tutorral közös feladatmegoldásban vesz részt, amely a képzés gyakorlati oldalára helyezi a hangsúlyt. Ez utóbbi, megújult képzési módszertan keretein belül már 2265 állami tisztviselő és 4048 közszolgálati tisztviselő tett sikeres vizsgát.
Az ábra a hatályos közszolgálati képzési programokon és a továbbképzéseken részt vevő hallgatók számának alakulását mutatja évek szerint. Mindkét index értéke nőtt 2017-ben, emellett érdemes kiemelni, hogy az említett új képzési formák bevezetésének köszönhetően a köztisztviselői továbbképzési programlista is több mint 100 képzéssel bővült tavaly.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

Az NKE által biztosított közszolgálati képzési programok kínálata 2017-ben­ jelentősen bővült, a közszolgálati továbbképzésben részt vevő hallgatók volumene pedig szintén (kisebb mértékben) nőtt.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?