H.3.2. Az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központ szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok száma

Mutató leírása

A mutató egyrészről az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központhoz, az ún. önkormányzati Application Service Provider, azaz ASP-rendszerhez csatlakozott helyi önkormányzatok számát jelzi, másrészről megmutatja az ASP-rendszer által nyújtott szakrendszerekhez csatlakozott önkormányzatok arányát az összes helyi önkormányzathoz viszonyítva. A mutató jelentőségét az adja, hogy az önkormányzati igazgatás informatikai infrastruktúrájának felkészültségéről és az ügyintézés menetét nagymértékben támogató, azt gyorsító szakrendszeri ellátottságról kaphatunk információt általa.
Az önkormányzati ASP-rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez mindössze megfelelő internetkapcsolatra és egy böngészővel ellátott számítógépre van szükség, az önkormányzatnak a saját számítógépére semmit nem kell telepítenie. A böngészőben megnyíló felületen – az ügyintéző azonosítását követően – egységes, sztenderdizált formában elérhetők a központból nyújtott szolgáltatások. Az önkormányzati ASP-rendszer működtetése, üzemeltetése tehát központilag biztosított, ezáltal jelentős költségmegtakarítás érhető el, mivel az önkormányzatoknak nem kell saját informatikai szakrendszereket fenntartaniuk és fejleszteniük. Továbbá a megvalósítás alatt álló adattárház segítségével az önkormányzati alrendszer finanszírozási mechanizmusait is figyelemmel lehet majd kísérni. Az ASP-rendszer bevezetése nemzetgazdasági szinten az önkormányzati informatikai üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi. Ez a felhőtechnológián alapuló megoldás tehát a közigazgatási erőforrások hatékony megosztását teszi lehetővé.
A csatlakozások száma az elmúlt időszakban gyors ütemben emelkedett, a kezdeti önkéntes csatlakozásokat követően, a jogszabályi kötelezés hatására, 2018 elején már 2994 önkormányzat használja a szolgáltatást a Magyar Államkincstár – az önkormányzati ASP-rendszer működtetője – adatközlése szerint. A csatlakozott önkormányzatok az önkormányzati települési portál kivételével a másik hét szakrendszer mindegyikét kötelezően használják. A diagramon szereplő arány a kötelező csatlakozás és szakrendszeri használat előírása következtében rohamosan növekedő ASP szakrendszeri használat arányát mutatja.
A jogszabályi kötelezés alól csak azok az elsősorban nagyobb lakosságszámú önkormányzatok mentesülnek, amelyek magasabb informatikai felkészültségükre hivatkozva erre engedélyt kapnak (43 önkormányzat kapott). Amint a térképen is látszik, az ország döntő többségében (kivételt jellemzően csak a nagyobb önkormányzatok jelentenek) már az ASP-rendszert használják az önkormányzatok.
Az önkormányzati ASP-rendszerről szóló kormányrendelet pontosan rögzíti, hogy mely önkormányzatok csatlakoznak 2019. január 1-jétől­ a szolgáltatásokhoz. Ennek eredményeképpen még 203 önkormányzat csatlakozását kell lebonyolítani interfészes vagy rendszercsatlakozás formájában.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

2017–2018-ban­ is folytatódott az önkormányzatok csatlakozása az ASP-rendszerhez. Jelenleg az önkormányzatok majdnem 94%-a­ veszi igénybe az önkormányzati ASP-rendszer szolgáltatásait.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?