H.2.2. A cégalapítási eljárás bonyolultsága

Mutató leírása

A Világbank által közzétett Doing Business jelentés – amelynek indikátorkészlete 11 dimenzió mentén hasonlítja össze a világ 190 államát – vizsgálja többek között az üzleti működést befolyásoló szabályozási elemek versenyképességre gyakorolt hatásait. A közigazgatás hatékonysága elsősorban abban érhető tetten, hogy mennyire képes a jogbiztonságot, a hitelező- és fogyasztóvédelmet, az adóztatást elősegítő szabályozási gyakorlatot egyszerre érvényesíteni a vállalkozói kedvet, a cégalapítást demotiváló adminisztratív előírások, kötelezettségek (terhek) visszaszorításával együtt.
A jelentés két összesített mutatószámot tesz közzé: a határértéktől való távolságot (distance to frontier, DTF) és az ez alapján keletkező rangsort. A DTF a szabályozási teljesítmény abszolút szintjének és időbeli javulásának értékelésében segít. Ez az intézkedés mutatja az egyes országok távolságát a „határtól”, amely a 2015-ös­ Doing Business-mintában megfigyelt legjobb teljesítményt jelenti. Az egyes és az összesített dimenziókban kapott érték megmutatja, hogy egy ország teljesítménye milyen messze áll a legjobb teljesítményű országétól. Ez meghatározza az egyes államok teljesítményének és a legjobb teljesítménynek az adott időpontban fennálló különbségét és a gazdaság szabályozási környezetének relatív változását.
A vizsgált dimenziók közül a cégalapítási eljárás bonyolultsága mutató esetében a korlátolt felelősségű társaság (kft.) elindításához szükséges eljárások számát, az azokra fordított időt és költséget, valamint a befizetett minimális kezdőtőkét mérik. A 2018-as­ jelentés szerint hazánkban a cégalapítás összesen 6 eljárást (ügyvéd megbízása és a szükséges jogi dokumentumok előállítása, bankszámlanyitás, cégbírósági regisztráció és adóregisztráció, helyi iparűzési adó bejelentése a helyi önkormányzatnál, regisztráció a Kereskedelmi és Iparkamarába, foglalkoztatott biztosítottak adatainak bejelentése az adóhatósághoz) foglal magában, amelynek teljesítésére átlagosan 7 napot és az egy főre jutó bevétel 5,4%-át fordítják a vállalkozók. A kötelező kezdőtőke az egy főre jutó bevétel 43,8%-a. Ezek az értékek alacsonyabbak a tavalyi értéknél, ami abszolút értékben jobb teljesítményt jelent (a DTF értéke 100-ból­ 87,6 pont). A mutató kismértékű javulását eredményezte az is, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2017. évi módosítása alapján a gazdasági társaság bejegyzésére irányuló eljárás illetékmentessé vált, továbbá a közzétételi költségtérítés is megszűnt a kft.-k egyszerűsített alapításánál.
A nominális javulás ellenére 2017-ben­ hazánk helyezése romlott a 190 ország rangsorában, az előző évi 75. helyezés után a 79. helyezést érte el. A nemzetközi rangsorban elért eredmény a 2012-ig­ tartó javuló tendencia után továbbra is visszaesést mutat a valamennyi dimenziót átfogó, összesített rangsorban is.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A cégalapítás egyszerűsödött az elmúlt időszakban, de a mutató értékére ható intézkedések kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy hazánk helyezése javuljon a nemzetközi rangsorban.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Hasznos volt?