H.1.3. A legközelebbi kormányablaktól mért átlagos közúti távolság a fővároson kívül

Mutató leírása

A kormányablakokban intézhető ügyek bővülő kínálata mellett a hozzáférhetőséget alapvetően meghatározza az ügyfélszolgálati pontok lakóhelytől való földrajzi távolsága. Ez az indikátor a modellértékű, korszerűen felszerelt, magasan képzett személyi állománnyal bíró, esélyegyenlőséget előmozdító, akadálymentesített kormányablakokra fókuszál. Ezek kialakításakor szempont volt, hogy az ügyfelek számára könnyen megközelíthető helyszínekre történjen a telepítés (például városközpont, vasútállomás).
A kormányablakok hálózatának fokozatos bővítése elsősorban a vidéki lakosság ügyintézési szolgáltatáshoz való hozzáférését könnyíti. Ezt szemlélteti a legközelebbi kormányablaktól mért közúti távolság, amelyet a Google Maps, GPS-alapú távolságmérésre alkalmas térképalkalmazás segítségével számoltunk ki. Azt vizsgáltuk, mekkora egy adott megyén belül található összes település központjának közúti távolsága a legközelebbi kormányablaktól, majd a megyei adatokat átlagoltuk (Budapest adatait nem vettük figyelembe). Az indikátor a földrajzi hozzáférés plasztikusabb bemutatására képes (a légvonalban mért távolsághoz képest) azáltal, hogy az úthálózati infrastruktúrát is számításba veszi. Könnyen belátható, hogy önmagában a kormányablakok számának növelése automatikusan csökkenti az indikátor értékét, de a hálózat egyenszilárd fejlesztéséhez is jó hatásmutatóként alkalmazható.
2011-ben­ az egyablakos ügyfélszolgálati reform első szakaszaként 29 (ebből 25 vidéki) kormányzati integrált ügyfélszolgálati iroda (KIÜSZI) nyílt meg, amelyek a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működtek. A reform következő szakaszát a második generációs kormányablakok létrehozása jelentette. 2013-ban­ a 175 vidéki járás kialakításánál lényeges szempont volt, hogy a központoktól távol eső helységekben is elérhetők legyenek a hivatalok, az ügyintézés könnyen hozzáférhetővé váljon mindenki számára, és a legközelebbi ügyintézési helyszín 30 km-nél közelebb legyen. Jelenleg a térképről leolvasható „vakfoltok” mutatják azokat a területeket, ahol az átlagos távolsághoz képest többet kell utazni a személyes ügyfélszolgálatok eléréséhez (ilyen például Becskeháza, amely 44 km-re­ esik a legközelebbi, edelényi kormányablaktól). Az aprófalvas térségek számára kiemelt jelentőségű az ügyintézési helyszínek „közelebb hozása”. Erre kínál példát Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol 2014-ben­ 42,9 km volt a kormányablaktól való átlagos távolság, 2018-ra­ azonban 15,4 km-re­ csökkent.
2017 elejétől 29 új kormányablak nyitásával tovább épül a második generációs kormányablakok hálózata, aminek célja, hogy közelebb vigye az integrált közigazgatási ügyintézési lehetőségeket az állampolgárokhoz.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A kormányablakok vidéki hálózatának bővítése az elmúlt évben is folytatódott, ennek eredményeként a lakóhelyhez legközelebb eső kormányablak átlagos távolsága 14,4 km-re­ csökkent.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?