G.4.5. Az innovációból származó árbevétel aránya a vállalkozások összes árbevételének százalékában

Mutató leírása

Azok a vállalkozások számítanak innovatívnak, amelyek új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékkel és szolgáltatással jelennek meg a piacon, illetve amelyek új vagy jelentősen továbbfejlesztett termelési folyamatot, forgalmazási módszert vezetnek be. Innovatív lehet a vállalkozás akkor is, ha továbbfejlesztett termékkel jelenik meg a piacon, de az adott termékre nincs kereslet, így az innovációból lényegében nem származik bevétele. Az innováció megvalósításához szükséges tőkebefektetéstől a vállalkozók azt várják, hogy az javítsa jövedelmezőségüket. Ez alapvetően két irányból érhető el: az árbevétel növekedése és/vagy a költségek csökkenése által. Jelen mutatóval az előbbi tényezőt vizsgáljuk.
Az innovációból származó árbevétel aránya a vállalkozások összes árbevételének százalékában mutató adatainak forrása az Eurostat, a nemzeti statisztikai hivatalok felmérése (Community Innovation Survey) alapján. Ebbe a mintába a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások kerültek be, amelyek a korábban említett feltételeknek megfelelő innovációt hajtottak végre.
Magyarországon 2006-ban 10,5% volt az innovációból származó árbevétel aránya az összes árbevételen belül. 2008-ra­ ez az érték jelentősen emelkedett (16,4%). Ettől az évtől kezdve viszont csökkenést mérhetünk, hiszen 2012-ben­ már csak 9,7% volt a mutató értéke. 2014-re­ az összes innovatív vállalkozásra vonatkozó hazai adat javult, így ebben az évben már 12,5% volt ez az érték. Fontos kiemelni azt is, hogy hazánkban a szolgáltatások piacán jelentősen kisebb (4,4%) az innovációból származó árbevétel aránya, mint az ipari szektorban (12,9%).
A térképen vizsgált, a piac számára új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek értékesítéséből származó árbevétel aránya Magyarországon (12,9%) meghaladja az EU28 tagállamainak átlagát (10,4%). Ugyanakkor további vizsgálati kérdéseket vet fel, hogy a versenyképességben és innovációban élen járó országokban a mutató értéke alacsonyabb, mint a kelet- és dél-európai államokban. A G.4.4. Innovatív vállalkozások aránya mutatóval ellentétben itt nem tudtunk jelentős különbséget kimutatni a hazai adatokban a vállalati méretkategóriák szerint. A magyar, 10–49 főt foglalkoztató kisvállalkozások árbevételének 13,7%-a, az 50–249 fő foglalkoztatottal rendelkező középvállalkozások árbevételének 9,2%-a, valamint a 250 fős vagy annál magasabb állományi létszámú nagyvállalkozások árbevételének 13,2%-a­ származik a piac számára új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékek értékesítéséből. Szlovákiában viszont a nagyvállalatok értek el jobb eredményt, hiszen itt a mutató értéke 34,1%, míg a szlovák kisvállalkozások körében 19,7%, a középvállalkozásoknál pedig csak 13,9%. A kisvállalkozások termékinnovációból származó árbevétele Luxemburgban a legmagasabb (40,3%), a középvállalkozások esetében az Egyesült Királyság (27,2%) jár élen, míg a nagyvállalkozások körében Észtország vezet (38,8%).

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A hazai vállalkozások innovációs tevékenységének eredményességét fokozni kell, hiszen az innovációból származó árbevételük aránya az elmúlt években nem tudott jelentősen növekedni.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?