G.4.4. Innovatív vállalkozások aránya

Mutató leírása

A nemzetgazdaságok innovációs teljesítményének egyik legfontosabb mutatója az innovatív vállalkozások aránya. Ez azért számít kiemelt területnek, mert az innováció jelentősen növelheti a vállalkozások hatékonyságát, javíthatja a versenyképességüket. Az innovációs folyamat során magas fokú kreativitásra van szükség, amelynek eredményeképp valami újdonság jön létre.
A vállalati kutatás-fejlesztési ráfordítások és a K+F-területen dolgozók arányának növekedése ellenére 2006-hoz képest csökkent az innovatív vállalkozások aránya. Ennek egyik oka a kisvállalkozások (10–49 fő) gyenge innovációs teljesítménye. A közép- és nagyvállalatokat (50 fő felett) tekintve megállapíthatjuk, hogy a 2006-os­ bázisévhez képest 2010-ig­ emelkedett a termék- és/vagy eljárásinnovációt bevezető vállalkozások aránya, azonban 2012-ben­ és 2014-ben­ már mindkét szektor jelentősen rontott innovációs teljesítményén. A teljes vállalati szektorra vetített innovációs arány 2006 és 2014 között 20,1%-ról 18,2%-ra esett vissza.
A KSH adatai szerint termékinnováció a felmérésbe bevont kisvállalkozások 9,7%-ánál, a középvállalatok ­17,4%-ánál jelent meg, míg a nagyvállalatok 32,1%-a­ végzett ilyen innovációs tevékenységet. Ez is bizonyítja, hogy a termékinnováció alapvetően a nagyvállalatokra jellemző. A termék­innováción belül leginkább az áruinnováció jellemző (9,2%), a szolgáltatásinnováció csak a vállalkozások 4,9%-ánál jelenik meg. Az eljárásinnováció esetében is hasonló képet mutatnak az adatok. A kisvállalkozások 7,1%-a, a középvállalatok 15,6%-a, míg a nagyvállalatok 30,2%-a­ hajtott végre ilyen típusú innovációt. Az eljárásinnováción belül a vállalkozások elsősorban az áruk vagy szolgáltatások előállítására szolgáló új vagy jelentősen továbbfejlesztett módszereket vezetnek be (átlagosan 6,1%, nagyvállalatoknál 21,6%).
A felmérésbe bevont hazai vállalatok 9,6%-a­ hajtott végre szervezeti, míg 11,3%-a­ marketinginnovációt 2012 és 2014 között. A szervezeti innováció esetében a leggyakoribb előfordulási forma az új munkaszervezési és döntési rendszerek bevezetése. A marketinginnováció pedig leggyakrabban új média vagy technika alkalmazásában nyilvánul meg. Érdekesség, hogy a kisvállalkozások szívesen innoválnak az áruk vagy szolgáltatások árképzése terén, míg a nagyvállalatok előszeretettel vezetnek be jelentős változásokat a formatervezésben és a csomagolásban.
A nemzetközi adatokat vizsgálva látható, hogy elsősorban a nyugat-európai és skandináv országokban magas az innovatív vállalkozások aránya. A visegrádi országokat tekintve Csehország (35,7%) és Szlovákia (20,3%) megelőzi Magyarországot, Lengyelországban viszont csak 15,8% az arányuk.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

Mivel az innovatív cégek tevékenysége a magas hozzáadott érték előállítását és a sikeres exportot segíti, kiemelt figyelmet kell fordítani erre a területre.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Mutató megtekintése: Innovatív vállalkozások aránya

Hasznos volt?