G.4.3. A kockázatitőke-befektetések GDP-arányos értéke

Mutató leírása

A kockázati tőke olyan finanszírozási forrás, amely lehetővé teszi a nagy kockázatú, korai stádiumban lévő, de nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások fejlődését. Ezek a vállalkozások rendszerint innovatívak, így a kockázati tőkéhez való hozzáférés ösztönözheti a vállalkozási hajlandóságot, valamint az innovatív ötletek piaci megjelenését. A kockázatitőke-befektetések legfontosabb szerepe az ún. magvető finanszírozás terén érvényesül. Ebben az időszakban a vállalkozás még meg sem alakult, vagy csak a közelmúltban kezdte meg működését.
A hazai kockázatitőke-piac meghatározó részei voltak az elmúlt időszakban a mikro-, kis- és középvállalkozásokat támogató, közös európai forrásokból finanszírozott tőkealapok a JEREMIE keretében, ami az Európai Unió vállalkozásfejlesztési programján keresztül nyújtott forrásokat a korai stádiumban lévő vállalkozásoknak. Ezek a források kedvezményes hitel, hitelgarancia és kockázati tőke formájában jelentek meg a hazai tőkepiacon. A kockázatitőke-piacon a JEREMIE időszakában jelentős források jelentek meg, míg a program lezárása után csökkent a kockázati finanszírozás. Ebben a szakaszban a JEREMIE-alapok által nyújtott források (2010 és 2016 között 130 milliárd Ft) magánbefektetők bevonásával pótolhatók.
A kockázatitőke-befektetések 2007 és 2015 közötti alakulását vizsgálva láthatóvá válik, hogy a JEREMIE-program valós indulásának évében (2010), amikor az adatokon már megmutatkozik a program hatása, jelentősen nőtt a kockázatitőke-befektetések GDP-arányos értéke. Egyértelműen 2012 volt a kockázati finanszírozás csúcsa, ekkor a GDP 0,068%-át érte el a kockázati források értéke.
A kockázati tőke hiányának enyhítésére jött létre, illetve alakult újjá a Hiventures állami tulajdonú kockázati tőketársaság, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal, valamint a Magyar Fejlesztési Bankkal működik együtt. A Hiventures 50 milliárd Ft-os­ tőkekerettel gazdálkodik, amelyből 30 milliárd Ft uniós (GINOP), 20 milliárd Ft pedig saját forrás (MFB). A kockázatitőke-piac fontos szereplője az állami tulajdonban lévő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt., amely 2017-ig­ 96 tőkebefektetést hajtott végre, amelyek kumulált értéke ebben az évben elérte a 12,8 milliárd Ft-ot. Az alapkezelő 2018 tavaszától négy tőkealapot kezel. Az alapkezelő sikerességét mutatja, hogy 2017-ig­ már 29 kiszállás, vagyis exit (vagy részexit) történt.
A 2015-ös­ nemzetközi adatokat vizsgálva jól látható, hogy a GDP-hez mérten legmagasabb arányú kockázatitőke-befektetésekkel rendelkező országok sorrendben Dánia (0,109%), Luxemburg (0,079%), Finnország (0,047%) és Írország (0,041%). Összehasonlításképpen Magyarországon ebben az évben 0,022%, Lengyelországban 0,007%, míg Csehországban 0,002% volt ez az érték.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

Bővíteni kell a fiatal, nagy növekedési eséllyel rendelkező vállalkozások finanszírozási forrásait. Ez hozzájárulhat a magyar vállalkozások innovativitásához és versenyképességéhez.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Hasznos volt?