G.2.3. Értékláncok hossza

Mutató leírása

A nemzetközi értékláncokba való bekapcsolódás előnyökkel jár, ha javítja a piaci hozzáférési lehetőségeket és a helyi kisvállalkozások számára a beszállításon keresztül a korszerű technológiák, menedzsmentmódszerek megismerésének esélyeit. A teljes értéklánc a termék és szolgáltatás kitalálásától az értékesítéséig és az értékesítést követő szolgáltatásokig terjed. Az értékláncok hossza a gazdasági szerkezet fontos jellemzője. Azt mutatja meg, hogy a teljes újérték-teremtő folyamat mekkora szakasza van jelen egy gazdaságban. Minél hosszabb a helyben lévő értéklánc, annál többféle munkalehetőség kínálkozik, és annál inkább csökken a gazdaság környezeti kitettsége. Fontos az is, hogy minél hosszabb az értéklánc, annál több új érték teremtődik, és ez egyben valószínűsíti a magasabb béreket is. A rövidebb értékláncok hátránya ezzel szemben az, hogy az összeszerelő jelleg miatt jelentős importigény keletkezik a gazdaságban, amelyet az országnak többletexporttal kell egyensúlyoznia.
Az értékláncok hosszát az adott ágazat bruttó hozzáadott értékének teljes kibocsátáson belüli arányával mérjük. Az idősor alapján azt látjuk, hogy Magyarországon a szolgáltatások területén sokkal hosszabbak az értékláncok, mint az iparban. Ennek oka az, hogy az iparban működő cégek esetén többnyire az értéklánc összeszerelő szakasza települt hozzánk. A szolgáltatások területén enyhén növekszik, az iparban pedig változatlan az értékláncok hossza.
Nemzetközi összehasonlításban azt látjuk, hogy a fejlettebb gazdaságú országokban mindkét ágazatra a hosszabb értékláncok a jellemzők, ami azt is jelenti, hogy ezek mentén nagyobb hozzáadott érték keletkezik, ami javítja ezen országok versenyképességét. A nagyobb hozzáadott értéket teremtő és nagyobb bért fizető szakaszokat a cégek kisebb eséllyel telepítik más, kevéssé fejlett országokba. A V4-országok közül 2016-ban­ az iparban Lengyelországban, a szolgáltatások esetén pedig Magyarországon voltak a leghosszabbak az értékláncok.
Mivel az értékláncok hossza a gazdaság nemzetközi kitettségére és importfüggőségére is hatással van, ezért arra kell törekedni, hogy az értékláncok minél hosszabb szakasza legyen jelen egy országban. Ez egyben lehetővé teszi az igényesebb, jól fizető munkahelyek arányának növelését is. Az értékláncok hossza rávilágít az országon belüli, cégek közötti együttműködés kiterjedtségére és minőségére, a hazai termelői és szolgáltatói beszállítási lehetőségekre és tudás­transzferesélyekre. Végül fontos kérdés az is, hogy a robotizáció és a digitalizáció gyors terjedése milyen hatással lesz az értékláncokra: egyes szakmai vélemények szerint ez a folyamat az értékláncok erősebb fokú hálózatosodását hozza magával, ami még több lehetőséget fog kínálni az azokat kihasználni tudó helyi kisvállalkozásoknak.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

Az értékláncok hosszát közelíteni kellene a fejlett országokban jellemzőhöz. Ez lehetővé tenné a nagyobb hazai hozzáadott érték előállítását és a gazdasági kockázat csökkentését.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Mutató megtekintése: Az értékláncok hossza

Hasznos volt?