F.3.4. A háztartások egy főre jutó végső energiafelhasználása

Mutató leírása

Ahogy azt a primer energiafelhasználás mutató esetén is láttuk, a gazdasági növekedés és az energiafelhasználás növekedése összefügg. A gazdaság állapota a lakossági energiafelhasználás alakulására is hatással van. A gazdaság fellendülése ugyanis a fogyasztás bővülését vonja maga után, hiszen amikor van fogyasztóképes kereslet és elérhető energia, akkor a fogyasztás növekszik. A GDP 2013 vége óta tapasztalt növekedése tükröződik a lakossági igény növekedésében is.
A térképi megjelenítés egy további fontos információt ad: a kiugró lakossági energiafogyasztás nemcsak arra utal, hogy a fejlettebb gazdaságú térségekben magasabb az egy főre jutó energiafelhasználás, hanem arra is, hogy az adott térségben nagy a turizmus gazdaságban betöltött szerepe. Mivel a vendégek fogyasztását belemérik az ott élők fogyasztásába, a Balaton-part, a nagyvárosok térségében nagyobb a lakosság energiafelhasználása, mint az aprófalvas vidékeken (Borsod, Baranya, Somogy megyék).
Kedvezőtlen trend, hogy az ország megújulóenergia-termelése nem nő, így a fogyasztás bővülését a lakossági szektorban is a hagyományos energiaforrások biztosítják. A lakossági energiatakarékosság, a megújuló energia népszerűsítése, az ilyen jellegű beruházások pályázati támogatása jó beavatkozási lehetőség, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy jóval nagyobb tőke beáramoltatásával lehet számottevő eredményt elérni.
A lakossági energiamegtakarítás területei közül elsőként kell említeni a fűtési és használati melegvíz-előállítási energiaigényt. Itt számos olyan lehetőség adódik (alacsonyabb hőfok beállítása, szigetelés, nyílászárócsere, jobb hatásfokú kazán, hőszivattyú stb.), amely nemcsak fenntarthatósági, de pénzügyi befektetési célzattal is ajánlható. A lakosság közlekedési energiaigénye a tömegközlekedés javításával, a telekocsiprogram népszerűsítésével és támogatásával, továbbá az elektromos autók térnyeréséhez szükséges további dotációs és adminisztratív eszközök bevezetésével mérsékelhető. A lakossági áramfogyasztás passzív (energiatakarékos égők, A+ energiaigényű háztartási gépek vásárlásának támogatása, a standby üzemmódban is sok áramot fogyasztó gépek teljes kikapcsolására irányuló felhívások) és aktív eszközökkel (napelemes rendszerek) egyaránt csökkenthető. Kisebb beruházásokkal egy lakossági fogyasztó teljes energiaigénye akár 20-50%-kal­ csökkenthető.
Javasolt a lakossági energiacélú pályázatoknak egy olyan, mindenki által elérhető adatbázisát elkészíteni, amely a támogatott beruházásokat várható megtakarítás, fosszilis- és importenergia-függőség, CO2-kibocsátás szempontjából rangsorolja, és ez alapján javasol megfelelő pályázatot az érdeklődők számára.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A lakosság energiafelhasználása egy hosszabb csökkenő trend után lassan növekszik. Olyan lépésekre van szükség, amelyek ezt ismét csökkentik, összhangban az EU elvárásaival.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Hasznos volt?