D.5.5. A lapkiadással, műsor-összeállítással és műsorszolgáltatással foglalkozó vállalkozások száma

Mutató leírása

Továbbra is fontosnak tartottuk mérni a sajtószabadság közegének, azaz magának a médiának az infrastrukturális fejlettségét, mégpedig mennyiségi szempontból, a vállalkozások száma alapján. A sajtószabadság ilyen értelemben vett infrastruktúráját a vizsgált vállalkozások száma jelenti, hiszen minél több a sajtótermék az adott piacon, annál hatékonyabban és jobban sikerülhet a vélemények sokszínűségét az állampolgárok felé közvetíteni. A sajtószabadság érvényesüléséhez ugyanis kiemelten fontos, hogy a politikai vélemények kialakításában közreműködő médiumok a politikai pluralizmus és a véleménynyilvánítás szabadsága jegyében minél többen legyenek. Természetesen önmagában az ilyen jellegű tevékenységgel foglalkozó vállalkozások száma még nem ad teljes képet a hazai sajtószabadság és politikai pluralizmus állapotáról, ugyanakkor a kiválasztott többi indikátorral együtt értelmezve hozzájárulhat a kérdés megértéséhez. Az indikátor mennyiségi jellemzőként (a szóban forgó vállalkozások száma) hozzájárul a sajtószabadság méréséhez, és a média, a gondolatok szabad áramlásának hátterét, fejlettségét méri. A mutatóhoz kapcsolódó kormányzati képesség abban áll, hogy a mindenkori kormányzat a vállalkozási tevékenység szabadságához fűződő alkotmányos alapjoggal összhangban tud-e olyan gazdasági és piaci légkört teremteni, amely lehetővé teszi a politikai vélemények szabad áramlását. 2008 óta a professzionális médiaszolgáltatók száma lassú csökkenést mutat. A médiapiac zsugorodása folyamatos, az elmúlt években még átmenetileg sem növekedett az e szektorban működő vállalatok száma. Az elmúlt kilenc év során közel 37%-kal­ csökkent a piac. Bár a csökkenés minden szektorra – televízió, rádió, nyomtatott sajtó – kiterjed, mértéke nem egyenletes. Míg a nyomtatott kiadványok megjelentetésével foglalkozó vállalkozások száma a 2008-as­ 1241-ről 2016-ra­ 814-re­ csökkenve közel 35%-os­ csökkenést mutat, addig a televízióműsor-szolgáltató vállalkozások száma 828-ról 483-ra­ esett vissza, ami 42%-os­ visszaesést jelent. A rádióműsor-szolgáltatók száma a 2008-as­ 451-ről 305-re­ csökkent, vagyis 32%-os­ csökkenést mutat. 2016-ban­ a 2013-as­ 1838-ról 1602-re­ módosult az összes érintett vállalkozás száma, ami 13%-os­ csökkenést jelent. Fontos kiemelni, hogy a kézirat lezárásakor 2016-ról rendelkezésünkre álló előzetes adatok szerint folyamatosan csökken az ilyen irányú tevékenységgel foglalkozó vállalkozások száma. 2015-ben­ összesen 1710 vállalkozás működött, ami 46-tal kevesebb, mint 2014-ben­ volt, 2016-ban­ pedig már csak 1602. A vállalkozások székhely szerinti területi megoszlásáról a következőt állapíthatjuk meg. Hasonlóan a Társadalmi kapcsolatok előmozdítása dimenzió körében vizsgált öt indikátorhoz, ez a mutató is rendkívül főváros- és Pest megye-centrikus, ahol 2,9 ilyen vállalkozás jut 10 ezer főre, míg ugyanez az érték Észak-Magyarország régióban mindössze 1 db/10 ezer fő. A régiók közül kiemelkedik azonban Dél-Dunántúl, ahol 1,25–1,5 ilyen vállalkozás jut 10 ezer főre.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A szóban forgó vállalkozások száma 2016-ban­ 6%-kal­ csökkent. A csökkenés minden szektorra kiterjedt, de leginkább a napilapokat és a folyóiratokat érintette.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?