D.3.2. A politikai, szakmai és gazdasági érdekképviselettel foglalkozó nonprofit szervezetekben önkéntes munkát végzők száma

Mutató leírása

A demokrácia kizárólag akkor tudja betölteni teljes mértékben a szerepét, ha az állampolgárok a politikai események alakításában részt vesznek, aktívan kifejezik véleményüket a politikusok tevékenységével összefüggésben. A politikai véleménynyilvánítás több módon is megvalósulhat. Az állampolgár elsődlegesen az önkormányzati és országgyűlési választások alkalmával leadott szavazatán keresztül fejezi ki a politikai szándékát, azonban a választások között egyéb lehetőségek is rendelkezésére állnak. Egyrészről részt vehet különféle demonstrációkon, függetlenül attól, hogy az kormánypárti vagy ellenzéki megmozdulás. Másrészről aktív szerepet vállalhat azokban a civil szervezetekben, amelyek célja a politikai és/vagy gazdasági érdekképviselet. Ezen tevékenységükkel az önkéntes munkát végző állampolgárok érdemben befolyásolhatják a politikai döntések alakulását. A politikai, szakmai és gazdasági érdekképviselettel foglalkozó nonprofit szervezetekben való önkéntes tevékenység fontos adat, amely mutatja az állampolgároknak a demokratikus rendszerben való részvételi hajlandóságát, aktivitását.
Elemzésünkben – a KSH nonprofit szervezeteket osztályozó rendszere alapján – a politikai, szakmai és gazdasági érdekképviseleti tevékenységcsoportba tartozó nonprofit szervezeteknél adott évben önkéntes munkát végzők számával dolgoztunk. Az önkéntesek többsége (körülbelül 80%-a) gazdasági, szakmai érdekképviseleti nonprofit szervezeteknél végzett tevékenységet. 2007 és 2010 között annak ellenére csökkent az önkéntesek száma, hogy 2007 és 2009 között emelkedett a nonprofit szervezetek száma. 2010-től­ az utóbbiak száma csökkent, viszont az önkéntesek száma emelkedett, vagyis a kevesebb szervezet több önkéntest foglalkoztatott. 2013 és 2014 között azonban drasztikusan, 11,9 ezer fővel csökkent az önkéntes munkát végzők száma, majd a 2014–2015-ös­ stagnálást követően 2016-ban­ szerény emelkedés figyelhető meg az összlétszámban. 16 202 önkénteshez képest 16 062, majd 16 819 önkéntes dolgozott a vizsgált szervezetekben, ami 5%-os­ emelkedést jelent.
A szakmai, gazdasági, valamint a politikai érdekképviselettel foglalkozók számának belső megoszlásában csak kisebb mértékű átrendeződés jelent meg az adatsor utolsó két évében, ami azt mutatja, hogy a társadalmi érdekképviseleti aktivitás mértéke a 2014-es­ nagy zuhanást követően állandósulni látszik. 2016-ban­ az önkéntes munkát végző összesen 16 819 fő közül a szakmai és gazdasági érdekképviseletekben tevékenykedők száma 14 120 volt, ami 7%-os­ emelkedést, míg a politikai érdekképviselettel összefüggésben önkéntes tevékenységet végzőké 2699, ami 6%-os­ csökkenést jelent.
Ami az önkéntesek területi eloszlását illeti, itt is magas fővárosi fölényről beszélhetünk. A szervezetek székhelytelepülései alapján Budapesten 63,3 önkéntes jut 10 ezer lakosra, míg Baranya megyében ez az érték csak 6 fő/10 ezer lakos. A megyék közül kiemelkedik Csongrád megye, ahol 10-14 fő önkéntes munkát végző jut 10 ezer lakosra.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

2016-ban­ a politikai, szakmai és gazdasági érdekképviselettel foglalkozó nonprofit szervezeteknél dolgozó önkéntesek száma szerény emelkedést mutatott a 2014-es­ zuhanáshoz képest.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?