B.3.3. A tárgyévben az elsőfokú bíróságokhoz érkezett, közigazgatási tárgyú peres ügyek száma

Mutató leírása

A közigazgatás alkotmányosságának egyik legfontosabb alappillére a közigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadhatósága, a közigazgatás működése feletti hatékony bírói kontroll.
Az indikátor a bírósági jogorvoslati útra terelt közigazgatási határozatok számát mutatja, időbeli változása a közigazgatási határozatok elfogadottságát kívánja jellemezni. Az adat forrása az Országos Bírósági Hivatal (2012 előtt: Országos Igazságszolgáltatási Tanács).
A közigazgatási alaphatározatok minőségének megragadására az egyik legelterjedtebb eszköz a jogorvoslati kérelmek számának vizsgálata. Ezzel kapcsolatban viszont fontos megjegyezni, hogy a módszerrel a minőségnek nem egy átlagos szintje ragadható meg, hanem azon, jogszabályi szempontból kirívó esetek, amikor a felperesek értelmét látják annak, hogy bírósági eljárást indítsanak az ügyükben. Éppen ezért a jogorvoslatok számának vizsgálata az alaphatározatok minőségével kapcsolatos következtetések levonására csak korlátozottan alkalmas. A felülvizsgálatok számának emelkedése mögött ugyanis nemcsak az alaphatározatok minőségének romlása állhat, hanem egyéb tényezők is, például az alaphatározatok számának növekedése (amiről sajnos nem áll rendelkezésre statisztikai adat), illetve az, hogy a felülvizsgálattal együtt milyen költségek jelentkeznek (időbeli ráfordítások, pénzügyi költségek), és ezek miként viszonyulnak az alaphatározat megváltoztatásának valószínűségéhez.
Az elsőfokú bíróságokhoz érkezett közigazgatási tárgyú peres ügyek száma 2006 és 2017 között – a kezdő, 2006-os év kivételével – a 12 500 és 14 500 közötti tartományon belül mozog. A felülvizsgálatok száma 2015-ig nem mutat trendszerű változásokat, az adatsorban inkább egy-egy kiugró év látszik (2006, 2010). Ugyanakkor 2015-től ez a szám – 2016-ra még csak minimálisan, 2017-re már jelentősebben – folyamatosan csökken. Ez a trend – és általában a 2011-től tapasztalható 14 ezer alatti éves jogorvoslatszám – üzemszerű elégedettséget jelez a közigazgatás döntéseivel kapcsolatban.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A bírósági jogorvoslati adatok 2015 után az ügyfelek egyre javuló elégedettségét mutatják a közigazgatás döntéseivel kapcsolatban.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?