B.2.4. Ezer lakosra jutó, éves, közrendre, polgári védelemre, tűz- és katasztrófavédelemre fordított kormányzati kiadások

Mutató leírása

A kormányzati funkciók mérésére több nemzetközi intézmény – ENSZ-vezetéssel – az ún. COFOG osztályozási szabványt vezette be, amely feladatok szerint csoportosítva mutatja be azt, hogy milyen célokra mekkora összegeket fordít az állam. A KSH a 2010-es tárgyévtől COFOG szerinti bontásban is gyűjti a kormányzati kiadások statisztikai adatait, a nemzeti számlák alapján. A COFOG 02.2.0 alfejezete a polgárőrség működését, a katasztrófahelyzetek esetére tartalékolt élelmiszerek és gyógyszerek költségeit, a 03.1.0 alfejezet a rendőrség és a határőrség működtetését, a 03.2.0 alfejezet a hivatásos tűzoltóságok működtetését és az önkéntes tűzoltóságok állami támogatását tartalmazza. A mutató mindezek összkiadásait tükrözi, elosztva a tárgyévi, január 1-jére kimutatott lakosságszámmal, ezer főre vetítve. (Forrás: KSH, COFOG)
A közbiztonságra fordított állami erőforrások egyik legfontosabb összetevője, hogy a kiépült kapacitások fenntartására és fejlesztésére a központi költségvetés mekkora pénzbeli forrásokat biztosít. A közbiztonság fenntartása a jelentős állami kiadások közé sorolható, amelynek finanszírozása kiszámítható és legalább inflációt követő kell legyen.
Az ezer lakosra jutó, éves, közrendre, polgári védelemre, tűz- és katasztrófavédelemre fordított kormányzati kiadások összege 2010 óta folyamatosan, jóval az éves infláció felett nő (2010: 34,92 millió Ft/ezer lakos → 2016: 56,3 millió Ft/ezer lakos). A területre fordított összeg különösen a 2015-ös és 2016-os évek között emelkedett jelentősen: az ezer lakosra számított 49,45 millió Ft-ról 56,3 millió Ft-ra nőtt (ebből 46,9 millió Ft a közrendvédelemre, 8,9 millió Ft a katasztrófavédelemre, 0,18 millió Ft a polgári védelemre jutó kiadás).
Az Eurostat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy még a többéves és folyamatos fejlesztés ellenére is a visegrádi országok közül Csehország és Szlovákia a lakosságszámával arányosan nagyobb összeget költ éves szinten közrendre, polgári védelemre, illetve tűz- és katasztrófavédelemre, mint hazánk. E vonatkozásban csak Lengyelországot előzzük meg a 2016-os adatok szerint.
A közrendre fordított állami kiadások a lakosságszám arányában 2010–2016 között jelentősen emelkedtek, a növekedés 2010-hez képest 61%-os.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

A közrendre fordított állami kiadások a 2010-et követő hat évben jelentősen emelkedtek.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?