B.1.5. Ezer lakosra jutó éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadások

Mutató leírása

Magyarország elkötelezett a nemzetközi béke és biztonság megőrzése iránt. A válságok megelőzését és a konfliktusok kezelését szolgáló nemzetközi mechanizmusok erősítése alapvető fontosságú az ország polgárainak biztonsága szempontjából. Magyarország ezért tevékeny szerepet tölt be a nemzetközi biztonsági felépítmény részét képező globális és regionális szervezetekben. A magyar katonai erő határon túli alkalmazására a megfelelő nemzetközi jogi felhatalmazást követő közjogi döntés alapján, nemzetközi szervezetek keretei között vagy alkalmi koalícióban, a közös értékek és érdekek mentén kerül sor. Magyarország nemzetközi szervezetekben betöltött tagsága szövetségesi és egyéb nemzetközi kötelezettségekkel jár együtt. E kötelezettségek teljesítése hozzájárul a nemzetközi béke és biztonság erősítéséhez, és egyben növeli az ország nemzetközi tekintélyét.
Magyarország NATO-tagsága a közös védelem mellett közös felelősséget, közös feladatokat és esetenként közös fellépést is jelent. A közös védelmi feladatokhoz és a nemzetközi műveletekhez történő hozzájárulás, az ezekhez szükséges képességek fenntartásában és fejlesztésében való részvétel, valamint a partnerségi kapcsolatok erősítése az alapvető szövetségesi feladatok részét képezik.
A Magyar Honvédség aktívan részt vesz a NATO és az EU válságkezelő tevékenységének alapját képező nemzetközi műveletekben és a hozzájuk szükséges képességek nemzeti és kollektív keretek között folytatott fejlesztésében. A nemzetközi műveletekben való részvétel sokrétű feladat. Magyarország erre vonatkozó ambíciószintje alapján egy időben ezer főt kész és képes állomásoztatni nemzetközi műveletekben. A nemzetközi műveleti részvétel során a haderőnek nem csupán az újjáépítéshez szükséges biztonsági körülmények megteremtése és a fegyveres ellenállók tevékenységének visszaszorítása a feladata, hanem szükség szerint szerepet vállal az újjáépítésben is a stabilitás megteremtéséig.
Az éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadások tartalmazzák a béketámogató és válságkezelő műveletekben, azon belül is az ENSZ, a NATO és az EU válságkezelő és konfliktusmegelőző műveleteiben való nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás, valamint a két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményeken alapuló katonai és rendészeti feladatellátás költségeit.
A Magyar Honvédség személyi állománya számára a külföldi katonai missziókban tett szolgálat számos előnye közül kiemelkedik, hogy az állomány tagja éles helyzetekben is tapasztalatot szerezhet, szakmai ismereteit és nyelvtudását bővítheti. Az ezer lakosra jutó éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadások a 2011 óta tartó csökkenő tendenciát megfordítva 2017-ben 1,1 millió Ft-ról 1,4 millió Ft-ra emelkedtek. Ezzel Magyarország az ezer lakosra jutó éves külföldi katonai segítségnyújtási kiadásokat tekintve a régióban Csehország mögött a második helyet foglalja el.

Mutató ábrák

Mutató térkép

Összefoglalás

Magyarország a katonai erejének megfelelő mértékben vesz részt a különböző nemzetközi missziókban.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?