H.4.5. A bíróság vagy felügyeleti szerv által megváltoztatott döntések aránya

Mutató leírása

A személyi állomány felkészültségének fontos fokmérője, hogy a meghozott döntéseivel szembeni jogorvoslati kérelmek mekkora hányadát bírálja felül a fórumrendszer felettes szerve (bíróság vagy felügyeleti szerv). A kormányhivatali hatósági statisztikák részletes adatokat szolgáltatnak az önkormányzati és az állami szakigazgatási szervek döntéseinek minden fokú felülvizsgálatáról. Ez az indikátor a kormányhivatal törzshivatala vagy szakigazgatási szerve által hozott azon másodfokú döntésekkel szembeni jogorvoslati kérelmeket vizsgálja, amelyek tehát egyszer már szükségképpen átestek egy felülvizsgálaton. Az ábrán a megtámadott másodfokú döntések száma és azok a részarányok láthatók, amelyek az adott évben megtámadott másodfokú döntések „helybenhagyása nélkül” végződtek, azaz a bíróság (vagy felügyeleti szerv) megváltoztatta, hatályon kívül helyezte vagy kicserélte, kijavította, kiegészítette, illetve a másodfokú hatóság módosította vagy visszavonta. Ahogy az a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiá-ban is megjelenik, a szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állomány a hatékonyan működő közigazgatás egyik pillére, amelynek érdekében számos személyügyi fejlesztés valósult meg az elmúlt időszakban. Az intézkedések keretében azon kompetenciák, képességek, készségek, jártasságok és attitűdök fejlesztésére kerül sor, amelyek segítségével a tisztviselők mindennapi munkája eredményesebb, hatékonyabb lehet. A megfogalmazott iránynak megfelelően alakult a mutatószám értéke. A kormányhivatali rendszer kiépítésével – az egyre növekvő ügyszám ellenére – 2010-től inkább csökkent a megváltoztatott döntések aránya. Ugyan 2014-ben a korábban 30% körüli érték közel 50%-ra nőtt, ez 2015-ben visszaállt a korábbi szintre, amit 2016-ra sikerült tovább javítani: a megnövekedett számú jogorvoslati kérelmek ellenére a korábbi éveknél jóval alacsonyabb arányban, 18,1%-ban történt helybenhagyás nélküli értékelés. Az egyes szakigazgatási területek részadatait vizsgálva megállapítható, hogy ez az arány az építésügyi-építésfelügyeleti hatósági tevékenység esetében a legmagasabb (36,4%), a közlekedési igazgatás esetében a legalacsonyabb (6,5%). Az általános igazgatási feladatok (amelyeknél jogszabály nem jelöl ki külön eljáró hatóságot) esetében szintén átlag feletti azon döntések száma (29,8%), amelyekkel szemben a fellebbezést a bíróság „befogadta”.

Mutató ábrák


Forrás: Miniszterelnökség


Forrás: Miniszterelnökség

Mutató térkép

Összefoglalás

A mutató értéke 2016-ban a vizsgált időszak legjobb értékét érte el: a megnövekedett számú jogorvoslati kérelmek ellenére jóval alacsonyabb arányban történt helybenhagyás nélküli értékelés.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?