H.3.2. Az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központ szolgáltatásait igénybe vevő önkormányzatok száma

Mutató leírása

A mutató az önkormányzati alkalmazásszolgáltató központhoz, az ún. önkormányzati Application Service Provider, azaz ASP központhoz csatlakozott helyi önkormányzatok számát jelzi. A mutató jelentőségét az adja, hogy segítségével a magyar közigazgatás – az ügyintézői létszámot tekintve – nagyságrendileg közel egyharmadát kitevő önkormányzati igazgatás informatikai infrastruktúrájának felkészültségéről kaphatunk információt. Az önkormányzati ASP központ a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A szolgáltatás igénybevételéhez mindössze megfelelő internetkapcsolatra és egy böngészővel ellátott számítógépre van szükség, az önkormányzatnak a saját számítógépére semmit nem kell telepítenie. A böngészőben megnyíló felületen – az ügyintéző azonosítását követően – egységes, sztenderdizált formában elérhetőek a központból nyújtott szolgáltatások. Az önkormányzati ASP rendszer működtetése, üzemeltetése tehát központilag biztosított, ezáltal jelentős költségmegtakarítás érhető el, mivel az önkormányzatoknak nem kell saját informatikai szakrendszereket fenntartaniuk és fejleszteniük. Továbbá a megvalósítás alatt álló adattárház segítségével az önkormányzati alrendszer finanszírozási mechanizmusait is figyelemmel lehet majd kísérni. Az ASP bevezetése nemzetgazdasági szinten az önkormányzati informatikai üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi. Ez a felhőtechnológián alapuló megoldás tehát a közigazgatási erőforrások hatékony megosztását teszi lehetővé. A csatlakozások száma az elmúlt időszakban gyors ütemben emelkedett, a kezdeti önkéntes csatlakozásokat követően, a jogszabályi kötelezés hatására, 2017 elején már 1732, jellemzően alacsonyabb lakosságszámú és informatikai felkészültségű önkormányzat használja a szolgáltatást a NISZ adatközlése szerint. A csatlakozott önkormányzatok szinte kivétel nélkül igénybe veszik az önkormányzati adóztatási és gazdálkodási feladatokat támogató szakrendszereket, azonban a teljes alkalmazásportfóliót csak lényegesen kevesebben. A fejlesztések előrehaladtával, a fokozatosság elve alapján az önkormányzati ASP központ minden önkormányzat számára nyújtani fogja a teljes alkalmazásportfóliót, a jogszabályi kötelezés alól csak azok az elsősorban nagyobb lakosságszámú önkormányzatok mentesülnek, amelyek magasabb informatikai felkészültségükre hivatkozva erre engedélyt kapnak. Amint a térképen is látszik, az első ütemekben – a Közép-Magyarország régió önkéntes csatlakozóit követően – az aprófalvas országrészekben (Nyugat- és ÉszakMagyarország) valósultak meg nagyobb arányban a csatlakoztatások. Tekinttel arra, hogy az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) kormányrendelet pontosan rögzíti, hogy mely önkormányzatok csatlakoznak 2018. január 1-jétől, illetve 2019. január 1-jétől a szolgáltatáshoz, így a következő két évben várhatóan minden helyi önkormányzat valamilyen formában csatlakozni fog.

Mutató ábrák


Forrás: NISZ

Mutató térkép

Összefoglalás

Az önkormányzati ASP projektben folytatódnak az önkormányzati csatlakozások, jelenleg az önkormányzatok több mint fele veszi igénybe az önkormányzati ASP központ szolgáltatásait.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?