H.1.4. Az Ügyfélkapu-regisztrációk, -belépések és a feltöltött dokumentumok száma

Mutató leírása

A Magyarorszag.hu kormányzati portálon elérhető Ügyfélkapu szolgáltatásra regisztrált felhasználók és Ügyfélkapu-belépéseik számát mutatja az indikátor, valamint az általuk az adott évben Ügyfélkapun keresztül a hivataloknak elküldött dokumentumok mennyiségét. Az indikátor az e-közigazgatási szolgáltatások használatának elterjedtségét méri a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) által szolgáltatott statisztikák alapján, amelyek a Magyarorszag.hu üzemeltetési naplóadatbázisán alapulnak. Az Ügyfélkapu a közigazgatás elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, amely biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosságuk igazolása mellett, egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek a hivatalokkal. A szolgáltatás regisztrációjához egyszeri személyes megjelenés szükséges a kormányablakban, okmányirodában, NAV kirendeltségen vagy bizonyos hivatalok HR osztályán, illetve online is lehet regisztrálni eSZIG birtokában. Az e-közigazgatási szolgáltatáskínálat bővülésével az Ügyfélkapu-regisztrációk száma folyamatosan növekedett, mára több mint 2,5 millió regisztrált felhasználó veheti igénybe a közel 200, Ügyfélkapu-regisztrációt igénylő szolgáltatást. Az Ügyfélkapun keresztüli belépések számának jelentős növekedésére (2015 során összesen közel 156 millió alkalom, 2016 során több mint 245 millió alkalom) elsősorban a Webes Ügysegéden keresztül elérhető szolgáltatások bővülése, valamint a Perkapu szolgáltatás bevezetése szolgál magyarázatul. A Webes Ügysegéden keresztül magánszemélyek és egyéni vállalkozók intézhetik ügyeiket – jellemzően teljeskörűen – elektronikusan, míg a Perkapun keresztül a gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek nyújthatják be beadványaikat. A Perkapu szolgáltatást kizárólag a polgári peres eljárásokban az illetékes bíróságokkal, a közigazgatási perek, birtokvédelmi perek esetén a közigazgatási határozatot hozó államigazgatási szervekkel, jegyzőkkel történő elektronikus kapcsolattartásra lehet használni. 2015-höz képest 2016-ban kis mértékben nőtt a feltöltött dokumentumok száma, melyhez a Perkapu szolgáltatás dokumentumforgalma összesen 55 ezer tranzakcióval járult hozzá. Az Ügyfélkapu használata önmagában jelzi a fejlettebb e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételét, hiszen ez olyan hatósági tranzakciókhoz szükséges, amelyekben az ügyfélnek azonosítania kell magát. A H.1.1. mutatóhoz képest eltérő tendencia elsősorban annak köszönhető, hogy az Ügyfélkapu-adatok nem csupán az állampolgárok, hanem a vállalkozások ügyintézési aktivitását is mérik. Az utóbbiak esetében pedig szinte kizárólagosan az elektronikus csatorna a kötelező ügyintézési mód. 2017. január 1-jén hatályba lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.), amely az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatát, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködését szabályozza. E törvény értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1-jétől kötelesek az ügyek elektronikus intézését biztosítani, várhatóan tovább nő majd elektronikus azonosítást (Ügyfélkapu, elektronikus személyigazolvány stb.) használó ügyfelek és elektronikus azonosításon keresztül elérhető szolgáltatások száma.

Mutató ábrák


Forrás: NISZ

Mutató térkép

Összefoglalás

Az Ügyfélkapu-aktivitás növekedése egyértelműen mutatja az e-közigazgatási szolgáltatások iránti vállalkozói és állampolgári kereslet és a kínálati portfólió folyamatos bővülését.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?