G.4.5. Az innovációból származó árbevétel aránya a vállalkozások összes árbevételének százalékában

Mutató leírása

Azok a vállalkozások számítanak innovatívnak, amelyek új vagy jelentősen továbbfejlesztett termékkel és szolgáltatással jelennek meg a piacon, illetve amelyek új vagy jelentősen továbbfejlesztett termelési folyamatot, forgalmazási módszert vezetnek be. Innovatív lehet a vállalkozás akkor is, ha továbbfejlesztett termékkel jelenik meg a piacon, de az adott termékre nincs kereslet, így az innovációból lényegében nem származik bevétele. Az innováció megvalósításához szükséges tőkebefektetéstől a vállalkozók azt várják, hogy az javítsa jövedelmezőségüket. Ez alapvetően két irányból érhető el: az árbevétel növekedése és/vagy a költségek csökkenése által. Jelen mutatóban az előbbi tényezőt vizsgáljuk. Az innovációból származó árbevétel aránya a vállalkozások összes árbevételének százalékában mutató adatainak forrása az Eurostat, a nemzeti statisztikai hivatalok felmérése (Community Innovation Survey) alapján. Ebbe a mintába a legalább tíz főt foglalkoztató vállalkozások kerültek be, amelyek a korábban említett feltételeknek megfelelő innovációt hajtottak végre. Magyarországon 2004-ben 7,0% volt az innovációból származó árbevétel aránya az összes árbevételen belül. 2008-ra ez az érték jelentősen emelkedett (16,4%). Ettől az évtől kezdve viszont csökkenést mérhetünk, hiszen 2012ben már csak 9,7% volt a mutató értéke. 2014-re az összes innovatív vállalkozásra vonatkozó hazai adat javult, így ebben az évben már 12,5% volt ez az érték. Fontos kiemelni azt is, hogy hazánkban a szolgáltatások piacán jelentősen kisebb (4,4%) az innovációból származó árbevétel aránya, mint az ipari szektorban (12,9%). A 2012-es nemzetközi adatokat vizsgálva megállapítható, hogy az Európai Unió tagországai közül Szlovákiában (19,6%), Spanyolországban (14,3%), az Egyesült Királyságban (14,1%) és Dániában (13,9%) a legmagasabb a mutató értéke. A visegrádi négyek másik két tagja közül Csehország igen kedvező eredményt (13,4%) ért el, míg Lengyelország, Magyarországtól is lemaradva, 6,3%-ot. Az EU 28 tagállamára vonatkozó átlagos érték 11,9% volt. Az EU-ban is az ipar dominanciáját tapasztalhatjuk az innovációs hatékonyság terén, hiszen ebben a szektorban az innovációs tevékenységből származó árbevétel az összes árbevétel 16,9%-át tette ki, míg a szolgáltatási szektor esetén ez az érték csak 8,7% volt. Csak két olyan ország volt az Európai Unióban, ahol a szolgáltatási szektorban magasabb ez az arány, mint az iparban: Belgiumban 12,0% és 9,9%, míg Cipruson 12,1% és 9,4%. A térképen vizsgált, a piac számára új termékekből vagy jelentősen továbbfejlesztett termékekből származó árbevétel aránya Magyarországon (12,9%) meghaladja az EU28 tagállamainak átlagát (10,4%). Ugyanakkor további vizsgálati kérdéseket vet fel, hogy a versenyképességben és innovációban élen járó országokban a mutató értéke alacsonyabb, mint a kelet- és dél-európai államok ban.

Mutató ábrák


Forrás: Eurostat

Mutató térkép

Összefoglalás

A hazai vállalkozások innovációs tevékenységének eredményességét fokozni kell, hiszen az innovációból származó árbevételük aránya az elmúlt években jelentősen nem tudott növekedni.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?