F.5.5. Jövedelemeloszlás (Gini-index)

Mutató leírása

A Gini-index egy közgazdasági mérőszám, amelyet a jövedelem és a vagyon keresőrétegek közti eloszlásának mérésére használnak. A Gini-index értéke 0 és 1 (100%) közé esik, ahol a 0 érték a tökéletesen egyenletes eloszlást, az 1 pedig a teljes egyenlőtlenséget jelenti. A nagyobb értékhez nagyobb egyenlőtlenség tartozik. A jövedelemeloszlási mutató nagysága nem mond semmit az ország általános anyagi helyzetéről és a jólétről. A társadalmi fenntarthatóság szempontjából a mutató értékének csökkentése nagyon fontos cél. Magyarországon a Gini-index értéke 2005 és 2016 között összességében az egyenlőtlenebb jövedelemeloszlás irányába mozdult el (27,6%-ról 28,2%-ra növekedett). A mutató értéke jelenleg stagnál. Az országon belüli regionális különbségeket tekintve megállapítható, hogy a Gini-index a közép-magyarországi régióban a legmagasabb (29,2%), ezt követi a délkelet-magyarországi érték (28,1%). A legkisebb jövedelemegyenlőtlenség Délnyugat-Magyarországra jellemző: a mutató értéke itt 23,9%. Európai viszonylatban hazánk 2015-ben a középmezőnyben foglalt helyet, az EU 28 átlagánál (31,0%) kedvezőbb jövedelemeloszlási értékkel. A jövedelmi egyenlőtlenségek különösen magasak Litvániában (37,9%), Romániában (37,4%), valamint Bulgáriában (37,0%). Magyarországénál kedvezőtlenebb a jövedelemeloszlási mutató értéke számos nyugat-európai országban is (Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában). Ugyanakkor jóval kisebbek a jövedelmi egyenlőtlenségek Szlovákiában, Szlovéniában, Csehországban, Svédországban és Finnországban. A Jó Állam Véleményfelmérés 1250 fős reprezentatív almintájának tanulsága szerint a magyar lakosságnak mindössze 27%-a bízik abban, hogy a most felnövő generáció életminősége javulni fog a mostani állapothoz képest Magyarországon. A megkérdezetteknek mindössze 31%-a gondolja úgy, hogy a saját gyermekei életminősége jobb lesz az övénél ugyanabban az életkorban, amelyben most ő van. A jövedelemeloszlási mutató, annak változása, valamint a lakossági vélemények is azt mutatják, hogy a kormányzati képességek alkalmazására szükség van a jövedelmi egyenlőtlenségek csökkentése érdekében. Megfelelő foglalkoztatáspolitikával, az elmaradott térségek és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására irányuló intézkedésekkel, a kevésbé tehetős rétegeket előnyben részesítő differenciált adóztatással, illetve a legszegényebb rétegek támogatásával közvetetten – de akár közvetlenül is – kedvező hatást lehet gyakorolni a mutató értékére, valamint csökkenthetők a jövedelmi különbségekből adódó társadalmi feszültségek. Érdemes megvizsgálni azon országok társadalompolitikai intézkedéseit, ahol a magyarországinál jóval kisebbek a jövedelmi egyenlőtlenségek.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

Társadalmi szempontból – a mutató stagnálása mellett is – fontos a jövedelmi egyenlőtlenségek további csökkentése, ami megfelelő kormányzati beavatkozást igényel.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Mutató megtekintése: Jövedelemeloszlás (Gini-index)

Hasznos volt?