F.5.2. Ökoiskolákban tanuló diákok aránya

Mutató leírása

Örvendetes az a friss bejelentés, miszerint a kormány jelentős többletforrást határozott meg az oktatás számára.1 Sokéves elmaradás bepótlása kezdődhet meg ezzel. Az oktatás olyan hosszú távú befektetés, amelyet nehéz piaci alapon kezelni. Az Eurostat adatai alapján az EU országaiban GDP-arányosan hazánknál kevesebbet csak Lettország és Szlovákia fordít oktatásra, ám ez utóbbinál a tendencia növekedést mutat. Ugyanakkor az oktatási kiadások méregetése félrevezető lehet, hiszen a színvonal nem csupán forrás kérdése, de sokban múlik a felhasználás hatékonyságán is. A fenntartható fejlődés megvalósítása szempontjából különösen fontos, hogy az oktatáson belül mekkora szerep jut a tárgyi tudáson túlmutató környezeti/ fenntarthatósági szemléletnek és készségeknek. Az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet, amelyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el a nevelési-oktatási intézmények. A program célja a környezeti nevelés színvonalának növelése annak érdekében, hogy megváltozzon a fiatalok környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos attitűdje. A cím kiérdemlésének kritériuma, hogy az intézmény átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatában foglalkozzon a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti, illetve az egészségre neveléssel. Az ökoiskolák önkéntességükből adódóan is ideális módját jelentik annak, hogy a tanulók és a tanárok intézményre szabottan alakítsanak ki és valósítsanak meg fenntarthatósági programokat. Magyarországon adottak a jogi keretei annak, hogy minden közoktatási intézmény önként végezzen fenntarthatóságra nevelő munkát. Az „Ökoiskola” kezdeményezés abban nyújt segítséget, hogy az elérhető hazai és nemzetközi tudást és gyakorlatot a vállalkozó szellemű intézmények megfelelően tudják alkalmazni. Az iskola előtti és az alapfokú nevelésben nagy hangsúlyt kap a környezettudatos szemlélet formálása. Sajnos a középfokú oktatás nem folytatja kellő mértékben ezeket a tradíciókat. Így mire a felsőfokú tanulmányaikat megkezdik a diákok, bár az alapjaik megmaradnak, nagyon távol kerülhetnek a megfelelő szemlélettől. Az ökoiskolákban tanuló diákok számát tekintve a kezdeti felívelő szakaszt romló tendencia követte. A 2016-ban tapasztalható újabb növekedés fontos fordulat lehet. Ugyanakkor támogatás és források híján újra hanyatlás várható. Az ökoiskolák tevékenységének a legfontosabb eleme nem is a tudásanyag átadása, hanem az, hogy a megfelelően rugalmas keretek teret engednek a kreatív ötleteknek. Így az egyes intézmények a maguk útját járva olyan készségeket adhatnak át a programban részt vevő diákoknak (de a tanároknak is), amelyek bizonyítottan a jövő munkavállalóinak alapképességei lesznek. A komplex látásmód és a probléma-központúság – éppen úgy, mint az empátia vagy a kooperáció – nélkülözhetetlenek, ugyanakkor a hagyományos alaptantervi körülmények között nem átadhatóak. „A Zöld óvoda, Ökoiskola programok (OFI) SH/4/5 célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése mellett a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának növelése a köznevelési intézményrendszeren belül. Ennek érdekében országos környezeti nevelési forrásközpont-hálózat, valamint pedagógiai segédletek és továbbképzés jön létre a fenntarthatóság tanításához.2 Nemzetközi szinten a legismertebb hasonló mozgalom az Eco-Schools kezdeményezés, amelyhez már 64 ország 49 000 iskolája csatlakozott. Sajnos magyarországi iskola még nem található közöttük. Itt is hasonló a szemlélet, mivel a siker érdekében elengedhetetlen a támogatás az iskola vezetősége részéről, valamint az aktív részvétel és elköteleződés mind az oktatók, mind pedig a tanulók részéről. Fontos elem még a diákok bevonása a döntéshozatalba. A program három szerkezeti elemből áll: • hétlépéses keretrendszer (az irányítási rendszer mintájára), • tematikus programok (a klímaváltozástól a vízig), • minősítés megszerzése – Zöld lobogó.3

 

1 www.parlament.hu/irom40/15381/15381.pdf

2 http://ofi .hu/informaciok-5

3 www.ecoschools.global

Mutató ábrák


Forrás: OFI

Mutató térkép

Összefoglalás

Az ökoiskolai kezdeményezés támogatása biztosan megtérülő befektetés a jövőbe, kívánatos lenne elősegíteni a megkezdődött felívelés folytatását.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Hasznos volt?