D.5.5. A lapkiadással, műsor-összeállítással és műsorszolgáltatással foglalkozó vállalkozások száma

Mutató leírása

A tavalyi kutatásokkal összefüggésben továbbra is fontosnak tartottuk a sajtószabadság közegének, azaz magának a médiának az infrastrukturális fejlettségét mérni, mégpedig mennyiségi szempontból, a vállalkozások száma alapján. A sajtószabadság ilyen értelemben vett infrastruktúráját a vizsgált vállalkozások száma jelenti, hiszen minél több a sajtótermék az adott piacon, annál hatékonyabban és jobban sikerülhet a vélemények sokszínűségét az állampolgárok felé közvetíteni. A sajtószabadság érvényesüléséhez ugyanis kiemelten fontos, hogy a politikai vélemények kialakításában közreműködő különféle médiumok a politikai pluralizmus és a véleménynyilvánítás szabadsága jegyében minél többen legyenek. Természetesen önmagában az ilyen jellegű tevékenységgel foglalkozó vállalkozások száma még nem ad teljes képet a hazai sajtószabadság és politikai pluralizmus állapotáról, ugyanakkor a munkacsoport által kiválasztott többi indikátorral együtt értelmezve hozzájárulhat a kérdés megértéséhez. Az indikátor mennyiségi jellemzőként (a szóban forgó vállalkozások száma) hozzájárul a sajtószabadság méréséhez, és a média és a gondolatok szabad áramlásának hátterét, fejlettségét méri. A mutatóhoz kapcsolódó kormányzati képesség abban áll, hogy a mindenkori kormányzat a vállalkozási tevékenység szabadságához fűződő alkotmányos alapjoggal összhangban tud-e olyan gazdasági és piaci légkört teremteni, amely lehetővé teszi a politikai vélemények szabad áramlását. 2008 óta a professzionális médiaszolgáltatók száma lassú csökkenést mutat. A médiapiac zsugorodása folyamatos, az elmúlt években még átmenetileg sem növekedett az e szektorban működő vállalatok száma. Az elmúlt hét év során megközelítőleg 31%-kal csökkent a szektorban működő vállalkozások mennyisége. Bár a csökkenés minden szektorra – televízió, rádió, nyomtatott sajtó – kiterjed, mértéke nem egyenletes. Míg a nyomtatott kiadványok megjelentetésével foglalkozó vállalkozások száma a 2008-as 1241-ről 2014-ben 907-re csökkent, azaz 27%-os csökkenést mutat, addig a televízióműsor-szolgáltató vállalkozások száma 828-ról 521-re esett vissza, ami 37%-os fogyatkozást jelent. A rádióműsorszolgáltatók száma a 2008-as 451-ről 328-ra csökkent, vagyis 27%-os csökkenést mutat. 2014-ben a 2013-as 1838ról 1756-ra módosult az összes érintett vállalkozás száma, ami 4,5%-os csökkenést jelent. Fontos kiemelni, hogy a kézirat lezárásakor 2015-ről csak előzetes adatok állnak rendelkezésünkre. Ezekből az olvasható ki, hogy számottevően nem változott az ilyen irányú tevékenységgel foglalkozó vállalkozások száma. 2015-ben összesen 1710 vállalkozás működött, ami csak 46-tal kevesebb, mint 2014-ben volt. A vállalkozások területi megoszlásáról a következőt állapíthatjuk meg. Hasonlóan a Társadalmi kapcsolatok előmozdítása dimenzió körében vizsgált öt indikátorhoz, ez a mutató is rendkívül főváros- és Pest megye centrikus. 2015-ben a Közép-Magyarország régió területén 3,1 vállalkozás jutott minden 10 000 lakosra, míg a keleti régiókban csupán 1.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

A szóban forgó vállalkozások száma – folytatva a korábbi évek tendenciáját – 2015-ben 3%-kal csökkent. A csökkenés minden szektorra kiterjedt, de leginkább a napilapokat és a folyóiratokat érintette.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?