D.3.4. A helyi önkormányzatok döntés-előkészítő munkájában részt vevő nonprofi t szervezetek száma

Mutató leírása

Az érdekképviseleti tevékenység nem kizárólag az országos politikai színtéren van jelen, hanem a helyi önkormányzati döntéshozatalban is kiemelten jelentős szerepet játszik. A helyi önkormányzatok döntés-előkészítő munkájában aktívan részt vevő nonprofit szervezetek a társadalmi kapcsolatok előmozdításának helyi szinten való megvalósításának sarokkövei. Általános tendencia, hogy a helyi ügyekben könnyebben és nagyobb arányban mozgósíthatóak az állampolgárok és a nonprofit szervetek, mint az országos ügyekben. Ennek ellenére a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján megállapítható, hogy az országgyűlési választásokon magasabb a részvételi arány, mint a helyi voksolásokon. Az általunk használt KSH-adat a helyi (települési, megyei, fővárosi) önkormányzat döntés-előkészítő munkájában alkalmanként vagy rendszeresen részt vevő nonprofit szervezetek számát mutatja, amely önbevalláson alapul. A mutatóból egyértelműen kiderül, hogy a helyben aktivitást kifejtő nonprofit szervezetek száma 2011 és 2013 között folyamatosan növekedett, majd csökkent. Míg 2011-ben összesen 2652 ilyen civil szervezet működött, addig 2014-ben már csak 2574 helyi érdekképviselettel foglalkozó szervezet volt, majd a csökkenő tendencia 2015ben is folytatódott, aminek eredményeképp a döntés-előkészítésben részt vevő szervezetek összlétszáma 2358-ra mérséklődött. A helyi érdekképviseleti szervezetek területi megoszlásában az állami támogatások eloszlásával, valamint az önkéntes munkát végzők számával ellentétes tendencia figyelhető meg. Ez főként arra a korábban már említett körülményre vezethető vissza, hogy a helyi kérdésekben könnyebben aktivizálódnak a választópolgárok. A legtöbb ilyen aktív szervezetet a községekben találjuk, a második legtöbbet pedig a városokban. Budapesten és a megyeszékhelyeken kevesebb, az önkormányzat döntés-előkészítő munkájában részt vevő szervezet volt. 2011-ben a fővárosban 394, a megyeszékhelyeken 442, a városokban 865, míg a községekben 951 helyi érdekképviseleti szervezet vett részt a döntés-előkészítő munkában. Ez az előző indikátorokkal összehasonlítva egy fordított eredményt jelent, mert a szervezetek többsége a fővároson kívül működik, annak ellenére, hogy a legnagyobb összegű támogatások a fővárosba érkeznek. A területi megoszlásban érdemi változás az összlétszámot érintő csökkenő tendencia ellenére sem figyelhető meg 2015-ben, vagyis továbbra is a legkisebb települések dominálnak ezen a téren. A 2358-as összlétszámból a fővárosban 227, a megyeszékhelyeken 386, a városokban 835, míg a községekben 910 társadalmi szervezet vett részt a helyi döntés-előkészítő folyamatokban. Fontos megjegyezni, hogy a civil részvétel a döntés-előkészítésben önmagában nem attól lesz eredményes, ha a munkát minél több szervezet végzi. Ugyanakkor a politikai és társadalmi pluralizmus és sokszínűség érdekében egyértelműen az a kívánatos, ha minden releváns álláspont megjelenik, és az álláspontokat az érvek és ellenérvek ütköztetése révén becsatornázzák a helyi döntéshozatalba.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

2015-ben a helyi önkormányzatok döntés-előkészítő munkájában részt vevő szervezetek száma ismét csökkent. A legtöbb szervezet továbbra is a községekben működik.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?