D.3.2. A politikai, szakmai és gazdasági érdekképviselettel foglalkozó nonprofi t szervezetekben önkéntes munkát végzők száma

Mutató leírása

A demokrácia kizárólag akkor tudja betölteni teljes mértékben a szerepét, ha az állampolgárok a politikai események alakításában részt vesznek, aktívan kifejezik véleményüket a politikusok tevékenységével összefüggésben. A politikai véleménynyilvánítás több módon is megvalósulhat. Az állampolgár elsődlegesen az önkormányzati és országgyűlési választások alkalmával leadott szavazatán keresztül fejezi ki a politikai szándékát, azonban a választások között egyéb lehetőségek is rendelkezésére állnak. Például részt vehet különféle demonstrációkon, függetlenül attól, hogy az kormánypárti vagy ellenzéki megmozdulás. Vagy aktív szerepet vállalhat azokban a civil szervezetekben, amelyek célja a politikai és/vagy gazdasági érdekképviselet. Ezen tevékenységükkel az önkéntes munkát végző állampolgárok érdemben befolyásolhatják a politikai döntések alakulását, aktívan részt vehetnek azok kidolgozásában. A politikai, szakmai és gazdasági érdekképviselettel foglalkozó nonprofit szervezetekben való önkéntes tevékenység fontos adat, amely mutatja az állampolgároknak a demokratikus rendszerben való részvételi hajlandóságát, aktivitását. Elemzésünkben – a KSH nonprofit szervezeteket osztályozó rendszere alapján – a politikai, szakmai és gazdasági érdekképviseleti tevékenységcsoportba tartozó nonprofit szervezeteknél adott évben önkéntes munkát végzők számával dolgoztunk. Az önkéntesek többsége (körülbelül 80%-a) gazdasági, szakmai érdekképviseleti nonprofit szervezeteknél végzett tevékenységet. 2007 és 2010 között annak ellenére csökkent az önkéntesek száma, hogy 2007 és 2009 között emelkedett a nonprofit szervezetek száma. 2010-től az utóbbiak száma csökkent, viszont az önkéntesek száma emelkedett, vagyis a kevesebb szervezet több önkéntest foglalkoztatott. 2013 és 2014 között azonban drasztikusan, 11,9 ezer fővel csökkent az önkéntes munkát végzők száma. 2014 és 2015 között nem történt érdemi változás az összlétszámban, 16 202 önkénteshez képest 16 062 dolgozott a vizsgált szervezetekben. A szakmai, gazdasági, valamint a politikai érdekképviselettel foglalkozók számának belső megoszlásában sem történt érdemi változás az adatsor utolsó két évében, ami azt mutatja, hogy a társadalmi érdekképviseleti aktivitás mértéke a 2014-es nagy zuhanást követően állandósulni látszik. 2015-ben az önkéntes munkát végző 16 062 fő közül a szakmai és gazdasági érdekképviseletekben tevékenykedők száma 13 190 fő volt, míg a politikai érdekképviselettel összefüggésben önkéntes tevékenységet végzőké 2 872 fő. A területi eloszlásban nagyjából a szervezetek működésével azonos tendenciát lehet felvázolni. Az önkéntesek aktivitása a fővárosban a legnagyobb, ahol 57,2 fő jut minden 10 000 lakosra. A megyék közül kiemelkedik Heves, Csongrád és Somogy, ahol 10-14 önkéntes jut minden 10 000 lakosra. Az inaktívabb megyékben a területi megoszlás alapján 6 fő jut minden 10 000 lakosra.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

2015-ben 4,8%-kal csökkent a politikai, gazdasági és szakmai érdekképviselettel foglalkozó nonprofit szervezetek száma, ezzel folytatódott a 2009 óta tartó tendencia.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?