B.1.3. A magyar haderő teljes létszáma

Mutató leírása

A Magyar Honvédség legfontosabb és legértékesebb erőforrása az ember. A feladatára felkészített, megfelelő fizikai és pszichikai állóképességgel rendelkező katona személyes áldozatvállalása döntően befolyásolja a haderő alkalmazhatóságát. A Magyarország biztonságához és katonai védelméhez kapcsolódó védelmi felülvizsgálat eredményeként 2003-ban bontakozott ki az önkéntes szolgálaton alapuló, expedíciós jellegű haderő képe. A globálisabb szerepvállalásra is képes, könnyebb és mobilabb haderő kialakítása a feladatrendszer, a struktúra és a működési jellemzők jelentős változásaival járt együtt. Az új követelményeknek megfelelően átalakultak a személyi állomány biztosításával, kiképzésével és alkalmazásával kapcsolatos feladatok is. A hagyományos területvédelmen túli, globálisabb szerepvállalást lehetővé tevő, önkéntes katonai szolgálaton alapuló haderő kialakítása alapjaiban változtatta meg a Magyar Honvédség működési jellemzőit és építkezési elveit. A Magyar Honvédség professzionálissá válása összetett folyamat, amiben egyszerre kell megoldani az új típusú képességek kialakítását és a haderő beillesztését a magyarországi munkaerőpiaci folyamatokba. Az önkéntes haderőre történő átállás óta a Magyar Honvédség munkáltatóként érzékenyebb a munkaerőpiac változásaira, azokra az elvártnál lassabban reagál. A szükséges létszámú és megfelelő minőségi mutatókkal rendelkező személyi állomány megszerzése és megtartása komoly kihívás. A munkaerőpiac a haderő területén korábban nem érezhető kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölése, valamint a közszolgálatot érintő jelentős megújítási, változtatási törekvések megkövetelik a Magyar Honvédségtől, hogy személyi állományának létszámát folyamatosan felülvizsgálja és szükség esetén módosítsa. A Magyar Honvédség létszámgazdálkodásának alapja a feladatok ellátásához ténylegesen szükséges státuszok meghatározása állománycsoportok szerinti bontásban, az elfogadott gyakorlatnak megfelelően rögzítve, hogy az egyes állománycsoportok a teljes létszám hány százalékát tehetik ki. A Magyar Honvédség Országgyűlés által jóváhagyott, részletes bontású létszáma nem tartalmazza az önkéntes tartalékos, valamint a Magyar Honvédség rendelkezési állománya és az egészségügyi rendszer átalakításával összefüggésben a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító szervezeti elemek státuszainak számát. A Magyar Honvédség részletes bontású létszáma 2016-ban 31 080 fő volt (tiszt 5690, altiszt 9270, legénységi állomány 8850, honvédtisztjelölt 500, honvéd altisztjelölt 100, kormánytisztviselők, közalkalmazotti és munkavállaló állomány 6670), amiből mintegy 25 000 fő volt katona.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

A Magyar Honvédség létszáma a külső támadással szemben védelmet biztosító kormányzati képességként 2007 óta enyhe emelkedés mellett azonos szintet mutat.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Mutató megtekintése: A magyar haderő teljes létszáma

Hasznos volt?