B.1.1. Honvédelmi kiadások a GDP arányában

Mutató leírása

A biztonság fogalma egyre átfogóbb értelmezést nyer. A folyamatosan változó biztonsági környezetben a kihívások, kockázati tényezők és fenyegetések ma már több síkon – az egyének, közösségek, államok és régiók szintjén, valamint globális szinten – jelennek meg. Érintik az egyének, a kormányzati és nem kormányzati szervezetek, valamint a transznacionális szereplők széles körét. A XXI. században a külső biztonság is új hangsúlyokkal jelenik meg. Egyre inkább előtérbe kerülnek azok a biztonságpolitikai kihívások, amelyek kezeléséhez átfogó és összehangolt politikai, gazdasági és – szükség esetén – katonai fellépésre van szükség. A külső biztonság indikátorai mutatnak arra a kormányzati képességre, amely egy esetleges külső támadással szemben védelmet biztosít. Ennek megfelelően a hatásterület ezen dimenziója az állam egyik legalapvetőbb feladatának ellátását, a területi szuverenitás fenntartásának, az állampolgárok megvédésének képességét tárja fel. A Magyar Honvédség Magyarország külső biztonságának alapvető letéteményese. Meghatározó szerepet játszik az ország szabadságának, alkotmányos rendjének és biztonságának külső katonai veszélyekkel szembeni védelmében. A nemzetközi szerepvállalásokban nyújtott teljesítménye és elismertsége jelentős hatással van Magyarország tekintélyére és befolyására, hozzájárulva ezzel az ország érdekérvényesítő képességének növeléséhez. A Magyar Honvédség alapfeladata, hogy önállóan vagy szövetségi keretek között az ország függetlenségét, területét, légterét, lakosságát és anyagi javait külső támadással szemben fegyveresen megvédje. Ehhez szükség van a Magyarországot közvetlenül és közvetve érintő katonai fenyegetések érzékelésére, a megfelelő visszatartó képesség kialakítására és szükség esetén a katonai fenyegetések kivédésére. A külső biztonságra áldozni kell. A NATO-tagállamok védelmi kiadásai 2016-ban ismét növekedésnek indultak. Jelenleg öt tagállam teljesíti azt az irányelvet, miszerint a bruttó hazai termék (GDP) legalább 2%-át kell hogy kitegyék a védelmi kiadások. A trendnek megfelelően a nemzetbiztonsági kabinet elfogadta Magyarország haderőfejlesztési koncepcióját. Kormányzati cél, hogy a NATO-irányelvnek megfelelően 2024-re a GDP 1%-áról 2%-ra emelkedjenek Magyarország védelmi kiadásai. A Magyar Honvédség rendelkezik az ország fegyveres védelméhez szükséges képességek alapjaival, hogy a biztonsági környezet romlása esetén lehetőség legyen ezek célirányos fejlesztésére. Magyarország a NATO-nak tett vállalásait is figyelembe véve, tervszerűen és fokozatosan fejleszti haderejét.

Mutató ábrák


Forrás: SIPRI

Mutató térkép

Összefoglalás

A GDP-arányos védelmi kiadások a korábbi csökkenést és stagnálást követően 2016-ban lassú emelkedést mutatnak,ami megfelelő alap az ország katonai erejének és biztonsági potenciáljának erősödéséhez.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Hasznos volt?