B.3.4. Fellebbezési arány polgári peres ügyekben az elsőfokú döntés ellen

Mutató leírása

Az összes elsőfokú polgári peres ügy számának és az adott évben fellebbezéssel másodfokra érkezett polgári peres bírósági ügyek számának hányadosa azt mutatja, hogy mennyire elfogadottak a polgári peres ügyekben az elsőfokú döntések. Akárcsak az előző mutató esetében, itt is fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a fellebbezések számát számos szubjektív tényező befolyásolja (költségek, az ítélet megváltoztatásának valószínűsége). Ennek megfelelően a mutató csökkenése mögött nemcsak az elsőfokú határozatok minőségének javulása állhat, hanem az is, hogy az ügyek továbbvitelének költségei túl magasak lehetnek a másodfokú határozattól remélt előnyökhöz mérten, de akár az is, hogy az adott másodfokú bíróság statisztikailag csak nagyon kis arányban változtatja meg az elsőfokú bíróság döntéseit. Az adatok azt mutatják, hogy 2006 és 2016 között a fellebbezési arány 8,5–12,8% között mozgott, és 2008 óta – 2011-et kivéve – enyhe, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, ami 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban teljesedik ki. Ez utóbbi három évben a fellebbezési arány – az elmúlt tíz év adatait vizsgálva – messze a legalacsonyabb volt. 2015-höz képest 2016-ban a fellebbezett polgári perek száma ugyan nőtt (13 763-ról 14 356-ra), de az elsőfokú polgári peres érkezések számának nagyobb arányú növekedése miatt (157 085ről 168 128-ra) összességében a fellebbezési arány mégis csökkent. Ez azt mutatja, hogy a korábbi évekhez képest az elsőfokú határozatok egyre javuló elfogadottsággal bírnak, ami egyben azt is jelenti, hogy a korábbi évek magasabb számarányához viszonyítva a 2016-os adat az elsőfokú határozatok javuló elfogadottságát vetítheti előre.

Mutató ábrák


Forrás: OBH


Forrás: OBH

Mutató térkép

Összefoglalás

2008 óta javul a polgári ügyekben hozott bírósági határozatok felek általi elfogadottsága.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?