B.3.3. A tárgyévben az elsőfokú bíróságokhoz érkezett, közigazgatási tárgyú peres ügyek száma

Mutató leírása

A közigazgatás alkotmányosságának egyik legfontosabb alappillére a közigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadhatósága, a közigazgatás működése feletti hatékony bírói kontroll. Ez a mutató a bírósági jogorvoslati útra terelt közigazgatási határozatok számát mutatja, időbeli változása a közigazgatási határozatok elfogadottságát kívánja jellemezni. Az adat forrása az Országos Bírósági Hivatal (2012 előtt: Országos Igazságszolgáltatási Tanács). A közigazgatási alaphatározatok minőségének megragadására az egyik legelterjedtebb eszköz a jogorvoslati kérelmek számának vizsgálata. Ezzel kapcsolatban viszont fontos megjegyezni, hogy a módszerrel a minőségnek nem egy átlagos szintje ragadható meg, hanem azon, jogszabályi szempontból kirívó esetek, amikor a felperesek értelmét látják annak, hogy bírósági eljárást indítsanak ügyükben. Éppen ezért az alaphatározatok minőségével kapcsolatos következtetések levonására csak korlátozottan alkalmas a jogorvoslatok számának vizsgálata, mivel a felülvizsgálatok számának emelkedése mögött nemcsak az alaphatározatok minőségének romlása állhat, hanem egyéb tényezők is, mint például az alaphatározatok számának növekedése (amiről sajnos nem áll rendelkezésre statisztikai adat), illetve az, hogy a felülvizsgálattal együtt milyen költségek jelentkeznek (időbeli ráfordítás, pénzügyi költség), és ezek miként viszonyulnak az alaphatározat megváltoztatásának valószínűségéhez. Az elsőfokú bíróságokhoz érkezett közigazgatási tárgyú peres ügyek száma 2006 és 2016 között – a kezdő, 2006-os év kivételével – 12 687 és 14 360 közötti szinten mozgott. A felülvizsgálatok száma trendszerű változásokat nem mutat, az adatsorban inkább egy-egy kiugró év jelentkezik (2006, 2010). Ennek megfelelően 2011-től a 14 000 alatti éves jogorvoslatszám üzemszerű elégedettséget jelez a közigazgatás döntéseivel kapcsolatban. Ezt támasztja alá, hogy 2015-höz képest 2016-ban ez a szám – még ha minimálisan is, de – csökkent.

Mutató ábrák


Forrás: OBH

Mutató térkép

Összefoglalás

A bírósági jogorvoslati adatok az ügyfelek lassan javuló elégedettségét mutatják a közigazgatás döntéseivel kapcsolatban, de az eredmény évente enyhén ingadozó.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?