B.3.2. Az 1000 lakosra jutó, éves, igazságügyre és büntetés-végrehajtásra fordított kormányzati kiadások

Mutató leírása

A jogszolgáltatásba vetett bizalom az igazságszolgáltatást és a közigazgatási jogszolgáltatást is magában foglalja. Az igazságszolgáltatás önálló hatalmi ág, a kormányzati beavatkozásnak közjogi korlátai vannak, ezért a bírói igazságszolgáltatás hatásmutatói csak kivételesen és közvetetten mutatnak vissza a kormányzati képességre. Ugyanakkor az igazságszolgáltatási munka kapacitásait és minőségét is meghatározzák a rendelkezésre álló pénzügyi források. Az EU 2013-ban ezen a területen egy mérési rendszert alakított ki (Európai Unió igazságügyi eredménytáblája, EU Justice Scoreboard), amely a European Commission for the Efficiency of Justice (Európai Bizottság az Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért, CEPEJ) adataira épít. Ez alapján az eredménytábla alapján a magyar igazságszolgáltatás évek óta Európa élvonalába tartozik. A kormányzati funkciók mérésére több nemzetközi intézmény – ENSZ-vezetéssel – az ún. COFOG (Classification of Functions of Government) osztályozási szabványt vezette be. Ez a nómenklatúra az állam, a kormányzat által jellemzően ellátott funkciókat sorolja fel, és a kormányzati kiadások e struktúra szerinti besorolásával összehasonlíthatóvá teszi különböző országok kormányzati szektorának pénzügyi szempontú terjedelmét és az ellátott feladatok összetételét. Tehát feladatok szerint csoportosítva mutatja be, hogy milyen célokra mekkora összegeket fordít az állam. A KSH 2010-től a COFOG szerinti bontásban is kimutatja a kormányzati kiadások statisztikai adatait, a nemzeti számlák alapján. A COFOG 03.3.0 alfejezete a polgári és büntetőbíróságok, ombudsmanok, kirendelt ügyvédek költségeit, a 03.4.0 alfejezet a fogházak, börtönök, fegyházak, fogvatartottakat foglalkoztató intézmények működtetésére fordított kormányzati kiadásokat tartalmazza. A mutató mindezek összegét a tárgyév január 1-jére kimutatott lakosságszámmal, ezer főre elosztva tükrözi. Az igazságszolgáltatás pénzügyi erőforrás-mutatói, azaz az ezer lakosra jutó, éves, igazságügyre és büntetés-végrehajtásra fordított kormányzati kiadások 2010–2015 között növekvő trendet mutatnak folyó áron. Igaz ez a megállapítás akkor is, ha külön-külön vizsgáljuk az igazságügyre és a büntetés-végrehajtásra fordított költségvetési kiadásokat. A tavalyi jelentés elkészítése óta azonban frissebb, 2016-os adatok nem állnak rendelkezésünkre. Nemzetközi összehasonlításban azt tapasztaljuk, hogy a hazai költségvetési ráfordítások összege a visegrádi négyek országai közül a legalacsonyabb.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

Az igazságszolgáltatás pénzügyi erőforrás-mutatói javuló kormányzati képességet mutatnak, de a visegrádi országok közül a leggyengébbek.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?