B.2.5. A bűnüldözés személyi erőforrásai

Mutató leírása

A hatékony bűnüldözés elképzelhetetlen a megfelelő létszámú és minőségű személyi állomány biztosítása nélkül. A közrend javuló színvonalú biztosításával párhuzamosan a személyi erőforrások bővülése is megfigyelhető: mind a rendőrség, mind az ügyészség, mind a büntetés-végrehajtás személyi állománya – az utóbbi tíz évre visszatekintve – bővülést mutat. Míg a bűnüldözés személyi állománya 2005-ben 38 499 fő volt, addig 2015-ben már 48 968 főt számlált, ez 24,2%-os bővülést jelent. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a bővülés jelentős részben 2007 és 2009 között zajlott le, azóta egy jóval szolidabb mértékű emelkedést tapasztalhatunk, miközben a bűnüldözési munka hatékonysága jelentős növekedést mutat. Ez a bűnüldözés erőinek és eszközeinek optimális allokációjára utal a vizsgált időszakban, hiszen azonos vagy enyhén megnövelt személyi létszámmal csak jóval szervezettebb és koncentráltabb munkavégzés esetén lehet jobb eredményt elérni. Az eredményességhez minden bizonnyal hozzájárul, hogy az elmúlt években bevezetett életpályamodellek következtében javult a bűnüldözés területén dolgozók anyagi megbecsültsége. A 2007-es évhez viszonyított jelentős létszámemelkedés ellenére is kijelenthetjük, hogy hazánkban a régióban lévő országokhoz képest továbbra sem magas a közvetlenül fegyveres szolgálatot ellátók, a bírák és a büntetés-végrehajtásban dolgozók 100 000 lakosra vetített aránya.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

A bűnüldözés személyi erőforrásai jelentősen bővültek az elmúlt tíz évben, a bűnüldözés eredményessége pedig ennek arányát felülmúlóan javult.

Visszajelzés küldése

Mutatókataszter

Hasznos volt?