B.2.4. Ezer lakosra jutó, éves, közrendre, polgári védelemre, tűz- és katasztrófavédelemre fordított kormányzati kiadások

Mutató leírása

A kormányzati funkciók mérésére több nemzetközi intézmény – ENSZ-vezetéssel – az ún. COFOG osztályozási szabványt vezette be, amely feladatok szerint csoportosítva mutatja be azt, hogy milyen célokra mekkora összegeket fordít az állam. A KSH a 2010-es tárgyévtől a COFOG szerinti bontásban is gyűjti a kormányzati kiadások statisztikai adatait, a nemzeti számlák alapján. A COFOG 02.2.0 alfejezete a polgárőrség működését, a katasztrófahelyzetek esetére tartalékolt élelmiszerek és gyógyszerek költségeit, a 03.1.0 alfejezet a rendőrség és a határőrség működtetését, a 03.2.0 alfejezet a hivatásos tűzoltóságok működtetését és az önkéntes tűzoltóságok állami támogatását tartalmazza. A mutató mindezek összkiadásait tükrözi, elosztva a tárgyévi, január 1-jére kimutatott lakosságszámmal, ezer főre vetítve (forrás: KSH, COFOG). A közbiztonságra fordított állami erőforrások egyik legfontosabb összetevője, hogy a kiépült kapacitások fenntartására és fejlesztésére a központi költségvetés mekkora pénzbeli forrásokat biztosít. A közbiztonság fenntartása a jelentős állami kiadások közé sorolható, amelynek finanszírozása kiszámítható és legalább inflációt követő kell legyen. Az 1000 lakosra jutó, éves, közrendre, polgári védelemre, tűz- és katasztrófavédelemre fordított kormányzati kiadások összege 2010 óta folyamatosan nő, és jóval az éves infláció feletti értéket mutat: 1000 lakos/millió Ft: 34,92 (2010) → 49,45 (2015). A területre fordított összeg különösen 2014 és 2015 között emelkedett jelentősen, amikor is 43,87 millió Ft/ezer lakosról 49,45 millió Ft/ezer lakosra nőtt a területre fordított éves kormányzati összeg. Az Eurostat adatai alapján azonban megállapíthatjuk, hogy a többéves, folyamatos fejlesztés ellenére is a visegrádi országok közül Csehország és Szlovákia – lakosságszámuk arányában – nagyobb összeget költ éves szinten közrendre, polgári védelemre, illetve tűz- és katasztrófavédelemre, mint hazánk, e vonatkozásban csak Lengyelországot előzzük meg. A közrendre fordított állami kiadások a lakosságszám arányában 2010–2015 között jelentősen emelkedtek.

Mutató ábrák


Forrás: KSH

Mutató térkép

Összefoglalás

A közrendre fordított állami kiadások a 2010-et követő öt évben jelentősen emelkedtek.

Visszajelzés küldése

Hasznos volt?